Прописи

Остали прописи

Правилник о стручно педагошком раду

Дaтум дoнoшењa: 06.06.2007
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 1/2007
Дaтум дoнoшењa: 15.07.2009
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 1/2009
Дaтум дoнoшењa: 21.07.2010
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 1/2010
Дaтум дoнoшењa: 11.07.2011
Службени лист ФСС "Фудбaл",Бр 6/2011
Дaтум дoнoшењa: 10.07.2013
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр.3/2013
Дaтум дoнoшењa: 29.01.2018
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн.бр.1/2018

Правилник о лиценци и статусу тренера

Дaтум дoнoшењa: 10.07.2013.
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 3/2013
Дaтум дoнoшењa: 07.02.2018.
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. (2/I)/2018

Правилник о судијама и суђењу ФС Србије

Дaтум дoнoшењa: 27.02.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл",Бр. 9/2019

Општи Правилник стручне струковне организације судија

Дaтум дoнoшењa: 30.03.2012
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. /2012

Правилник о медицинској заштити

Дaтум дoнoшењa: 06.06.2007
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр 1/2007
Дaтум дoнoшењa: 09.11.2012
Службени лист ФСС "Фудбaл",Брoј 46/2012

Упутство о медицинским прегледима

Дaтум дoнoшењa: 08.06.2007
Службени лист ФСС "Фудбaл", Ван. бр. 1/2007

Упутство о обавезном саставу апотеке

Дaтум дoнoшењa: 08.06.2007
Службени лист ФСС "Фудбaл",Ван. бр. 1/2007

Антидопинг

Дaтум дoнoшењa: 4.03.2015
Службени лист ФСС "Фудбaл", Бр. 9/2015
Дaтум дoнoшењa: 4.03.2015
Службени лист ФСС "Фудбaл", Бр. 9/2015

Центар за едукацију

Дaтум дoнoшењa: 21.06.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл", Бр. 25/2017
Дaтум дoнoшењa: 30.06.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл", Ван. Бр. 6/2017
Дaтум дoнoшењa: 4.03.2015
Службени лист ФСС "Фудбaл", Бр. 9/2015

Правилник о превенцији и спречавању намештања утакмица

Дaтум дoнoшењa: 06.12.2012
Службени лист ФСС "Фудбaл",Брoј 12/2013

Правилник о раду са посредницима са анексима

Дaтум дoнoшењa: 15.06.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 3/2017
Дaтум дoнoшењa: 27.09.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 22/2017

Одлука о надлежностима и раду комисија

Дaтум дoнoшењa: 15.06.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 3/2017