Прописи

Остали прописи

Правилник о судијама и суђењу ФС Србије

Дaтум дoнoшењa: 27.02.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл",Бр. 9/2019
Дaтум дoнoшењa: 30.06.2023.
Службени лист ФСС "Фудбaл",Бр. 14/2023

Основни Правилник стручне струковне организације судија

Дaтум дoнoшењa: 22.07.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 11/2022

Стручни рад у ФСС - Тренери

Дaтум дoнoшењa: 26.04.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 4/2022
Дaтум дoнoшењa: 26.04.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 4/2022

Правилник о медицинској заштити

Дaтум дoнoшењa: 06.06.2007
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр 1/2007
Дaтум дoнoшењa: 09.11.2012
Службени лист ФСС "Фудбaл",Брoј 46/2012

Упутство о медицинским прегледима

Дaтум дoнoшењa: 08.06.2007
Службени лист ФСС "Фудбaл", Ван. бр. 1/2007

Упутство о обавезном саставу апотеке

Дaтум дoнoшењa: 08.06.2007
Службени лист ФСС "Фудбaл",Ван. бр. 1/2007

Антидопинг

Дaтум дoнoшењa: 21.12.2021.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Бр. 23/2021
Дaтум дoнoшењa: 21.12.2021.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Бр. 23/2021
Дaтум дoнoшењa: 21.12.2021.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Бр. 23/2021
Дaтум дoнoшењa: 21.12.2021.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Бр. 23/2021

Центар за едукацију

Дaтум дoнoшењa: 26.04.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 4/2022
Дaтум дoнoшењa: 26.04.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 4/2022

Правилник о превенцији и спречавању намештања утакмица

Дaтум дoнoшењa: 06.12.2012
Службени лист ФСС "Фудбaл",Брoј 12/2013

Правилник о раду са посредницима са анексима

Дaтум дoнoшењa: 15.06.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 3/2017
Дaтум дoнoшењa: 27.09.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 22/2017

Одлука о надлежностима и раду комисија

Дaтум дoнoшењa: 02.06.2023.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 11/2023