Прописи

Прописи у вези такмичења

Правилник о фудбалским такмичењима

Дaтум дoнoшењa: 30.06.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 8/2022

Правилник о фер плеју

Дaтум дoнoшењa: 07.07.2015
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн.бр. 3/2015

Одлуке у вези такмичења

Дaтум дoнoшењa: 15.08.2022
Службени лист ФСС "Фудбaл" Бр. 15/2022
Дaтум дoнoшењa: 23.06.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 7/2022
Дaтум дoнoшењa: 15.07.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 10/3/2022
Дaтум дoнoшењa: 30.06.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 8/2022

Календари такмичења

Дaтум дoнoшењa: 31.05.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 6/2022
Дaтум дoнoшењa: 31.05.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 6/2022
Дaтум дoнoшењa: 30.06.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 8/2022
Дaтум дoнoшењa: 30.06.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 8/2022
Дaтум дoнoшењa: 15.07.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 10/3/2022
Дaтум дoнoшењa: 04.08.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 13/2022
Дaтум дoнoшењa: 04.08.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 13/2022
Дaтум дoнoшењa: 04.08.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 13/2022

Пропозиције

Дaтум дoнoшењa: 31.05.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 6/2022
Дaтум дoнoшењa: 31.05.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 6/2022
Дaтум дoнoшењa: 30.06.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 8/2022
Дaтум дoнoшењa: 04.08.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 13/2022
Дaтум дoнoшењa: 04.08.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 13/2022

Упутства у вези такмичења

Дaтум дoнoшењa: 23.06.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", број. 7/2022

Упутство за рад делегата

Дaтум дoнoшењa: 31.08.2020
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 14/I /2020

Упутство за службена лица ФСС на утакмицама

Саопштење код недоличног понашања гледалаца