Прописи

Прописи у вези такмичења

Правилник о фудбалским такмичењима

Дaтум дoнoшењa: 06.06.2007
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 1/2007
Дaтум дoнoшењa: 27.06.2012
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 3/2012
Дaтум дoнoшењa: 10.07.2013
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 3/2013
Дaтум дoнoшењa: 15.06.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 3/2017

Правилник о фер плеју

Дaтум дoнoшењa: 07.07.2015
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн.бр. 3/2015

Одлуке у вези такмичења

Дaтум дoнoшењa: 22.03.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл" Бр. 12 /2017
Дaтум дoнoшењa: 29.08.2018
Службени лист ФСС "Фудбaл" Бр. 35/2018
Дaтум дoнoшењa: 26.06.2019.
Службени лист ФСС "Фудбaл" Вaн. бр. 9/2019
Дaтум дoнoшењa: 26.06.2019.
Службени лист ФСС "Фудбaл" Вaн. бр. 9/2019
Дaтум дoнoшењa: 24.05.2018
Службени лист ФСС "Фудбaл" Вaн. бр. 9/2018

Календари такмичења

Дaтум дoнoшењa: 13.06.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 8/2019
Дaтум дoнoшењa: 26.06.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 9/2019
Дaтум дoнoшењa: 26.06.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 9/2019
Дaтум дoнoшењa: 26.06.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 9/2019
Дaтум дoнoшењa: 26.06.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 9/2019
Дaтум дoнoшењa: 26.06.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 9/2019
Дaтум дoнoшењa: 26.06.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 9/2019

Пропозиције

Дaтум дoнoшењa: 13.06.2019.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 8/2019
Дaтум дoнoшењa: 13.06.2019.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 8/2019
Дaтум дoнoшењa: 08.07.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 11/2019
Дaтум дoнoшењa: 08.07.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 11/2019
Дaтум дoнoшењa: 08.07.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 11/2019
Дaтум дoнoшењa: 26.06.2019.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 9/2019
Дaтум дoнoшењa: 08.07.2019.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 11/2019
Дaтум дoнoшењa: 08.07.2019.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 11/2019
Дaтум дoнoшењa: 08.07.2019.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 11/2019
Дaтум дoнoшењa: 26.06.2019.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 9/2019
Дaтум дoнoшењa: 26.06.2019.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 9/2019
Дaтум дoнoшењa: 08.07.2019.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. Бр. 11/2019

Упутства у вези такмичења

Упутство за рад делегата

Дaтум дoнoшењa: 15.06.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 3/2017

Упутство за службена лица ФСС на утакмицама

Саопштење код недоличног понашања гледалаца