Прописи

Прописи у вези такмичења

Правилник о фудбалским такмичењима

Дaтум дoнoшењa: 06.06.2007
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 1/2007
Дaтум дoнoшењa: 27.06.2012
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 3/2012
Дaтум дoнoшењa: 10.07.2013
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 3/2013
Дaтум дoнoшењa: 15.06.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 3/2017

Правилник о фер плеју

Дaтум дoнoшењa: 07.07.2015
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн.бр. 3/2015

Одлуке у вези такмичења

Дaтум дoнoшењa: 22.03.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл" Бр. 12 /2017
Дaтум дoнoшењa: 29.08.2018
Службени лист ФСС "Фудбaл" Бр. 35/2018
Дaтум дoнoшењa: 06.07.2021
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 14/II /2021
Дaтум дoнoшењa: 30.10.2021
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 20/2021

Календари такмичења

Дaтум дoнoшењa: 31.05.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 6/2022
Дaтум дoнoшењa: 31.05.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 6/2022

Пропозиције

Дaтум дoнoшењa: 31.05.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 6/2022
Дaтум дoнoшењa: 31.05.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 6/2022

Упутства у вези такмичења

Упутство за рад делегата

Дaтум дoнoшењa: 31.08.2020
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 14/I /2020

Упутство за службена лица ФСС на утакмицама

Саопштење код недоличног понашања гледалаца