Прописи

Општи прописи

Правилник о регистрацији

13.06.2019.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн.бр. 8/2019
28.11.2019.
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн.бр. 18/2019
14.07.2020.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 12/I /2020
04.02.2021.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 3/2021
06.07.2021.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 14/I/2021

Дисциплински правилник

Дaтум дoнoшењa: 15.06.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 3/2017
Дaтум дoнoшењa: 24.05.2018
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 9/2018
Дaтум дoнoшењa: 06.07.2018
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 13/2018
Дaтум дoнoшењa: 13.06.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн.бр. 8/2019
Дaтум дoнoшењa: 04.11.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн.бр. 17/2019

Правилниик о међународним пословима

Дaтум дoнoшењa: 06.06.2007
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 1/2007

Правилник о јавним признањима

Дaтум дoнoшењa: 15.06.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн.бр. 3/2017

Правилник о раду Арбитражног суда

Дaтум дoнoшењa: 16.06.2021
Службени лист ФСС "Фудбaл", Бр. 13/2021
Дaтум дoнoшењa: 19.08.2021
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 18/2021

Етички кодекс

Дaтум дoнoшењa: 17.07.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн. Бр. 10/II /2017
Дaтум дoнoшењa: 30.10.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл" Вaн. Бр. 24/2017