Прописи

Општи прописи

Правилник о регистрацији

31.05.2022.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 6/2022
30.06.2023.
Службени лист ФСС "Фудбaл", бр. 14/2023

Дисциплински правилник

Дaтум дoнoшењa: 15.06.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 3/2017
Дaтум дoнoшењa: 24.05.2018
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 9/2018
Дaтум дoнoшењa: 06.07.2018
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 13/2018
Дaтум дoнoшењa: 13.06.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн.бр. 8/2019
Дaтум дoнoшењa: 04.11.2019
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн.бр. 17/2019

Правилниик о међународним пословима

Дaтум дoнoшењa: 06.06.2007
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн. бр. 1/2007

Правилник о јавним признањима

Дaтум дoнoшењa: 15.06.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл", Вaн.бр. 3/2017

Пословник о раду Већа за решавање спорова ФСС

Дaтум дoнoшењa: 02.02.2022
Службени лист ФСС "Фудбaл", Бр. 02/2022

Етички кодекс

Дaтум дoнoшењa: 17.07.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн. Бр. 10/II /2017
Дaтум дoнoшењa: 30.10.2017
Службени лист ФСС "Фудбaл" Вaн. Бр. 24/2017