Propisi

Opšti propisi

Pravilnik o registraciji

31.05.2022.
Službeni list FSS "Fudbal", br. 6/2022
30.06.2023.
Službeni list FSS "Fudbal", br. 14/2023

Disciplinski pravilnik

Datum donošenja: 15.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 3/2017
Datum donošenja: 24.05.2018
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 9/2018
Datum donošenja: 06.07.2018
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 13/2018
Datum donošenja: 13.06.2019
Službeni list FSS "Fudbal", Van.br. 8/2019
Datum donošenja: 04.11.2019
Službeni list FSS "Fudbal", Van.br. 17/2019

Pravilniik o međunarodnim poslovima

Datum donošenja: 06.06.2007
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 1/2007

Pravilnik o javnim priznanjima

Datum donošenja: 15.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal", Van.br. 3/2017

Poslovnik o radu Veća za rešavanje sporova FSS

Datum donošenja: 02.02.2022
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 02/2022

Etički kodeks

Datum donošenja: 17.07.2017
Službeni list FSS "Fudbal",Van. Br. 10/II /2017
Datum donošenja: 30.10.2017
Službeni list FSS "Fudbal" Van. Br. 24/2017