Propisi

Osnovna akta FSS

Statut Fudbalskog saveza Srbije

Datum donošenja: 29.11.2021.
Službeni list FSS "Fudbal", br. 22/2021

Poslovnik o radu Skupštine

Datum donošenja: 29.11.2021.
Službeni list FSS "Fudbal", br. 22/2021