Прописи

Безбедност и сигурност

Правилник о безбедности и сигурности

Дaтум дoнoшењa: 27.05.2024
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 9/2024

Правилник о статусу и оспособљености комесара ФСС

Дaтум дoнoшењa: 02.02.2012
Службени лист ФСС "Фудбaл", Брoј 8/2012

Програм обуке комесара за безбедност

Дaтум дoнoшењa: 02.02.2012
Службени лист ФСС "Фудбaл",Брoј 8/2012