Dodatni seminar za sudije Srpskih liga i Super i Prve lige za žene

09.04.2021.

 

Naknadni seminar za  sudije svih grupa Srpskih liga kao i seminar sudija Super i Prve lige za žene (odnosi se na sudije koje nisu prisustvovale prethodnim seminarima ili nisu položile fizičke norme na jednom od seminara)  biće održan u sredu 14.04.2021. u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

Satnica:

9,15 – dolazak sudija Srpskih liga

9,15 – lekarski pregledi ( sudije koje nisu prisustvovale prethodnim seminarima)

10,00  – fizičke norme

09,45 – dolazak sudija Super i Prva liga za žene

09,45 – lekarski pregledi ( sudije koje nisu prisustvovale prethodnim seminarima)

11,00 – fizičke norme

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS  i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida .  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija). – ( sudije koje nisu prisustvovale prethodnim seminarima).

 

Sudije Srpskih liga plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

SUDIJE i POMOĆNE SUDIJE  – 50%  sudijske takse Srpske lige

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj: 325-9500600035914-75. s pozivom na broj: 651/06 , Vojvođanska banka., sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.