Media

AKREDITOVANJE ZA UTAKMICU NORVEŠKA - SRBIJA

06.03.2020.
Sistem akreditovanja za utakmicu fudbalske ,,A’’ reprezentacije Srbije (plej of za plasman na Evropsko prvenstvo) protiv Norveške (26. marta u Oslu) biće otvoren od subote 7. do petka 13. marta 2020. godine. Kako biste aplicirali za novinarsku akreditaciju neophodno je sledeće:
• Zahtev mora da sadrži ime i prezime izveštača i poziciju na stadionu sa koje će izveštavati,
• kopiju pasoša, kopiju validne novinarske legitimacije uz potvrdu na memorandumu firme o radnom odnosu.
VAŽNA NAPOMENA: Uz prethodno navedena dokumenta potrebno je da dostavite potpisanu saglasnost izveštača za korišćenje i obradu podataka o ličnosti, a kako je navedeno u obrascu koji se nalazi ispod ove napomene. Obrazac se potpisuje svojeručno i podnosi FSS.
Obrazac:
Ja _______________________________ (ime i prezime) iz ________________ (države/grada/ulica/broj), ovime dajem
SAGLASNOST
da Fudbalski savez Srbije može da koristi, čuva, obrađuje i prosleđuje moje podatke o ličnosti, a koje sam dao Fudbalskom savezu Srbije podnošenjem sledećih dokumenata potrebnih za akreditaciju novinara za utakmicu Norveška – Srbija:
• kopija pasoša,
• kopija validne novinarske legitimacije,
• potvrda firme o radnom odnosu.
U Beogradu ____________ (navesti datum)
Potpis davaoca saglasnosti: __________________
Vaše zahteve možete slati na mejl [email protected].