A selekcija

AKREDITACIJE ZA MEDIJE - FIFA SP 2018. U RUSIJI

29.01.2018.

FIFA će koristiti kanal medija (Media Channel) da bi upravljala procesom akreditacija za medije za FIFA SP 2018. Trenutno, akreditacije za medije za sva takmičenja FIFA obavljaju se preko interneta, preko FIFA Media Channel-a sa tendencijom da proces bude pojednostavljen i istovremeno da se poboljša efikasnost za sve strane. S' druge strane, to pomaže medijima, jer su mnogi već upoznati sa procesom. Kancelariju FIFA za akreditacije medija je na raspolaganju za sva pitanja preko mejla [email protected]

Saveti i uputstva za akreditovanje medija

Proces medijskih akreditacija za FIFA SP 2018. će početi 2. decembra 2017, dan posle finalnog žreba, i završava se 31. januara 2018 (ovaj rok se ne odnosi na TV i radio medije koji nisu nosioci prava prenosa – detaljno objašnjenje imaćete dalje u tekstu za svaku vrstu medija).

Da bi predstavnici medija mogli da pristupe i dostave online formulare za akreditacije, od njih će se tražiti da imaju dve bitne stvari; prvo, odobreni FIFA Media Channel nalog, i drugo, jedinstveni identifikacioni broj korisnika i elektronski ključ koji će blagovremeno dobiti u skladu sa sledećim instrukcijama koje su od suštinske važnosti za procedure medijskih akreditacija.

Medijske akreditacije će se obavljati preko interneta. Delegirani predstavnici medija će moći da pristupe online formularu za akreditacije samo preko FIFA Media Channel-a i popune ga koristeći jedinstveni identifikacioni broj korisnika i ključ za pristup.

Kao i na prethodnim finalnim turnirima za SP, savezima će biti dodeljen određeni broj akreditacija za pres i foto. Ta količina će biti bazirana na prethodnom iskustvu sa prošlih turnira i, naravno, na tome da li se dotični savez kvalifikovao za finalni turnir FIFA SP 2018. Medijima će se vršiti raspodela jedinstvenih identifikacionih brojeve korisnika i elektronske ključeve koji će biti potrebni svakom novinaru i fotoreporteru da bi popunili online formular za akreditaciju.

Služba za medije svakog nacionalnog saveza je odgovorna za registraciju dodele u Sistemu za upravljanje kvotom (QMS), prateći posebna uputstva za upotrebu, i za raspodelu jedinstvenog identifikacionog broja korisnika i elektronskog ključa odabranim medijima u skladu sa procesom raspodele. Kao i tokom kvalifikacija za SP, akreditacije će se određivati prema sledećim kriterijumima:

a) Medijski partneri FSS

b) Sportske redakcije odnosno mediji

c) Ostali informativni mediji u skladu sa tiražom i uticajem na medijskom tržištu

Zahteve za akreditaciju potrebno je poslati sa validne mejl adrese, kao i na memorandumu medijske kuće.

Ukoliko bude potrebe, za dodatnu identifikaciju će važiti legitimacije izdate od sledećih udruženja: USN Srbije, USN Beograda, DSN Vojvodine, Udruženje novinara Srbije, AIPS, NUNS i nacionalnih udruženja.

Molimo vas da zahteve za akreditacije FS Srbije šaljete na sledeću mejl adresu: [email protected]

Za FIFA SP 2018, predstavnici medija moraju biti podeljenji na različite kategorije akreditacija (štampa, fotoreporteri, oni koji nisu nosioci prava, itd.). Osim toga, ostale kategorije za TV osoblje (komentatori i posebno tehničko osoblje) nosioca prava biće akreditovane direktno od strane Odeljenja za usluge FIFA TV.

Kategorije i relevantne organizacije su:

a) Pisana štampa

Predstavnici štampe koji pišu za novine, magazine i druge štampane publikacije moraju da se prijave svom nacionalnom savezu za akreditacije, a preko svojih medijskih kuća. Ruski predstavnici medija moraju da traže akreditacije od ruskog lokalnog organizacionog komiteta (LOK-a) preko svojih medijskih kuća. Kontakt imejl LOK-a za pitanja u vezi sa akreditacijama je [email protected]

Strani dopisnici u Rusiji moraju da dostave svoj zahtev za akreditaciju svom nacionalnom savezu preko kancelarije glavnog uredništva u svojoj matičnoj zemlji.

Primeri:                       Sport-Express (Rusija) mora da se prijavi ruskom LOK-u za akreditovanje svojih reportera, internet novinara, i fotoreportera.

 

                                    Dopisnik Der Spiegel-a (Nemačka) u Rusiji mora da dostavi zahtev za akreditaciju FS Nemačke (DFB) preko kancelarije glavnog uredništva Der Spiegel-a u Hamburgu.

b) Fotoreporteri

Fotoreporteri moraju da dostave svoje zahteve, koristeći istu proceduru kao i pisana

štampa, svojim fudbalskim savezima. Fotoreporteri iz Rusije moraju da traže

akreditacije od LOK-a preko svojih medijskih kuća.

c) Međunarodne i nacionalne agencije vesti i foto agencije

FIFA će direktno biti odgovorna za sledeće međunarodne agencije vesti i foto agencije: AFP, AP, Bloomberg, dpa, EFE, EPA, Getty Images, Jiji Press, Kyodo News, Press Association, Reuters, Rossiya Segodnya, sid, TASS i Xinhua

Nacionalne agencije vesti i foto agencije moraju da apliciraju kod svojih nacionalnih fudbalskih saveza.

d) Samostalni mediji (frilenseri)

Frilenseri moraju da dostave svoje aplikacije, koristeći istu proceduru kao i pisana štampa, dakle – svom nacionalnom fudbalskom savezu. Frilens mediji iz Rusije moraju da dostave LOK-u svoje zahteve za akreditacije. Kancelarija FIFA za akreditacije medija ([email protected]) biće direktno odgovorna za međunarodne frilens novinare i fotoreportere koji žive i rade u nekoj stranoj državi.

e) Internet novinari i fotoreporteri

Novinari koji rade za onlajn izdanja novina ili magazina treba da se akredituju direktno iz kvota dodeljenih tim novinama ili magazinu (videti pod pisana štampa). Odgovornost je dotične kuće da odlučio o odnosu broja novinara pisane štampe i internet novinara. Reporteri i fotoreporteri koji rade za čisto lokalne/nacionalne veb strane treba da se obrate Kancelariji FIFA za akreditacije medija ([email protected]), a zbog obaveštenja u vezi sa akreditovanjem medija.

f) Oni koji nisu nosioci radio i TV prava

Oni koji nisu nosioci radio i TV prava (NRH) su radio i TV kompanije bez prava prenosa za FIFA SP 2018. Iz razloga koji se tiču ugovora, i zbog ograničenog prostora, FIFA će akreditovati samo mali broj organizacija sa pristupom stadionima, samo da dane kada se ne igraju utakmice. Glavni cilj je dozvoliti ograničenom broju domaćih TV kuća da akredituje ograničeni broj osoblja (uključujući operatere kamerama), a da bi pokrili događaj na domaćem terenu.

Akreditacioni period za predstavnike NRH počinje 1. februara 2018. preko FIFA Media Channel-a, i zatvara se 28. februara 2018. Nikakvo produženje ovog vremenskog perioda nije moguće. Što je događaj bliže, aplikacije će biti podložne potvrdama. U vezi sa akreditovanjem predstavnika NRH, molimo da kontaktirate [email protected].

 

g) Vlasnici licence za medijska prava (vlasnici prava za radio, TV, mobilne i širokopojasne prenose)

FIFA TV će biti direktno odgovorna za vlasnike licenci medijskih prava. FIFA Tim za prenose je u stalnom kontaktu sa ovim vlasnicima licenci i direktno će ih obaveštavati o proceduri akreditacije i drugim temama iz ove oblasti.

Popunjavanje formulara i rokovi

Od 2. decembra, predstavnici medija kojima je dodeljena akreditacioni ključ od strane njihovog fudbalskog saveza, mogu da nastave sa pristupanjem formularu za medijske akreditacije preko FIFA Media  Channel-a (http://media.fifa.com). Predstavnici medija moraju da imaju odobren Media Channel nalog da bi pristupili formularu za akreditaciju. Medijima koji još nisu otvorili FIFA Media Channel nalog se savetuje da to odmah urade, a svakako pre 2. decembra.

Datum zatvaranja je 31. januar 2018. Sve aplikacije će proći bezbednosnu proveru od strane ruskih vlasti. Svaki negativni odgovor će rezultirati odbijenom aplikacijom.

Od kraja februara 2018, FIFA i LOK će početi proces slanja potvrda o akreditacijama, a onda će slediti blagovremene dalje informacije (predstavnici medija treba da prate FIFA Media Channel za informacije).

 

Zahtevanje ulaznica za 48 utakmicama po grupama

Online proces prijave medija za ulaznice, kojima se zahtevaju ulaznice za 48 utakmica po grupama počeće zajedno sa akreditacijama za medije. Zahtevi za ulaznice će biti rešavani isključivo preko tiketing sistema FIFA Media Channel-a. Samo će predstavnici medija koji su već dostavili formular za medijske akreditacije imati pravo da naruče ulaznice sa liste od 48 utakmicama po grupama.

FIFA Media Channel

Nalog na FIFA Media Channel je apsolutno ključan da bi se pristupilo formularu za akreditovanje medija i tiketing sistemu za medije. Pristup FIFA Media Channel-u je pod restrikcijama i može se dobiti samo uz upotrebu pojedinačne identifikacije korisnika i lozinke. Predstavnici medija koji već imaju nalog Media Channel-a moći će da pristupe formularu za akreditaciju za tiketing sistem za medije.

Mediji koji se još nisu registrovali za pristup FIFA Media Channel-u mogu to da urade popunjavanje registracionog obrasca na http://media.fifa.com/registration.

Važno je napomenuti da posebni identifikacioni broj korisnika i elektronski ključ za pristup online formularu za medijsku akreditaciju NISU isti kao i pojedinačna identifikacija korisnika i lozinka za pristup FIFA Media Channel-u.

Vize

Predstavnici medija iz zemalja kojima je potrebna viza za put u Rusiju će aplicirati za vize u konzularnim odeljenjima Ruske Federacije. Predstavnici medija akreditovani za FIFA SP 2018. mogu da apliciraju za medijsku vizu sa duplim ulaskom, validnom od sredine maja do sredine jula 2018. godine, uz posebno pojednostavljenu proceduru. Ovaj tip vize je besplatan, ako se viza podigne direktno u konzularnom odeljenju. Detaljne informacije o proceduri dobijanja viza biće date predstavnicima medija u pismu odobrenja akreditacije.

                         Krajnji datum za aplikacije je 31. januar 2018.

                       Potvrde će biti slate od kraja februara 2018.