Vesti

"ZDRAVLJE,SPORT,REKREACIJA" | POZIV MEDIJIMA DA PODRŽE MEĐUNARODNU KONFERENCIJU

13.05.2021.

Pozivamo predstavnike medija, da podrže četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju “ZDRAVLJE, SPORT, REKREACIJA” koju organizuje Visoka sportska i zdravstvena škola u Beogradu, 14. maja 2021. godine, Online putem (preko Zoom aplikacije) sa početkom u 10.00 . Ovogodišnja konferencija bavi se aktuelnim temama zdravlja, sporta i rekreacije u kontekstu pandemije COVID – 19.

Cilj konferencije je razmena i unapređenje naučnih i stručnih znanja, iskustava, ideja i širenje dobre prakse među naučnicima i stručnjacima iz kompleksnog i multidisciplinarnog prostora fizičke kulture, menadžmenta u sportu i medicine.

Za Konferenciju je prijavljeno preko 80 naučnih radova, sa autorima iz trinaest zemalja (Italija, Španija, Portugalija, Grčka, Turska, Česka, Rumunija, Moldavija, Iran, Hrvatska, BiH, S.Makedonija i Srbija).

Uvodna predavanja u plenarnom delu konferencije podneće ugledni profesori i naučnici iz Srbije, Italije, Hrvatske i Sjedinjenih američkih država. Prof. dr Maurizio Bertollo, je jedan od najuticajnih istraživača u oblasti sporta i psihologije sporta danas, a predviđen je i za glavnog predavača na svetskom kogresu psihologije sporta koji se na jesen održava na Tajvanu. Prof.dr Vrancesca Vitali, takođe je jedan od vodećih naučnika iz oblasti sportske psihologije i dolazi sa univerziteta u Veroni. Prof.dr Damir Sekulić, dekan kineziološkog fakulteta u Splitu je jedan od najcitiranijih istraživača sa ovih prostora u oblasti sportskih nauka, a prof. dr Nebojša Knežević lekar, anesteziolog, sa univerziteta Ilinois u Čikagu je priznati svetski stručnjak.

Nakon uvodnih predavanja, autori radova će moći da prezentuju svoje radove na srpskom i engleskom jeziku u četiri odvojene sesije, u kojima će posebna pažnja biti posvećena relevantnim činiocima fizičke aktivnosti, počev od savremenih tendencija fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, preko zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti i promocije sporta u funkciji zdravog stila života, prevencije i lečenja različitih zdravstvenih stanja, do značaja i uticaja funkcije menadžmenta u sportskim organizacijama.

Zaniteresovani studenti iz oblasti zdravlja, sporta i rekreacije, kao i treneri, sportisti i zdravstveni stručnjaci, mogu pratiti konferenciju, tako što će poslati zahtev, najkasnije do 13.maja 2021, za link konferencije, sa svojim ličnim podacima (ime, prezime, oblast interesovanja i institucija ispred koje dolaze) na mejl: [email protected].. Prisustvo na konferenciji je besplatno za studente, za saradnike i medije ali isključivo po upitu, dok ostali zainteresovani plaćaju kotizaciju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na zvaničnom sajtu konferencije: https://conference.vss.edu.rs/#konferencija