Stop seminar posmatrača suđenja Prve lige Srbija

09.04.2019.

Stop seminar posmatrača suđenja Prve lige Srbija biče održan u četvrtak 11.04.2019. u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

 

Satnica seminara: 

 

Do 14,45 – dolazak posmatrača suđenja

15,00 – analiza suđenja i rada posmatrača suđenja Prve lige Srbija u dosadašnjem delu sezone

16,30  –  razgovor sa Sudijskom komisijom FSS  i zatvaranje seminara

17,00 – ručak