Podsetnik - Pravila igre (video materijal) 8 - TIMSKI RAD

30.04.2020.

 

 

Na linku koji se nalazi u nastavku teksta možete pronaći video materijal sa primerima iz kategorije  –  TIMSKI RAD:

 

https://we.tl/t-EgAa1saDyQ

 

Radi lakšeg praćenja i analize video klipova u donjem desnom uglu nalazi se odgovarajuća oznaka na osnovu koje možete odrediti u koju kategoriju je UEFA svrstala određenu situaciju, tačnije da li je timski rad bio  potpun, adekvatan, neophodan i kvalitetan.

Uz video materijal na donjem linku možete da preuzmete  kraći tekst koji pojašnjava funkcionisanje timskog rada:

TIMSKI RAD