Plan i program seminara sudija Super lige

30.01.2017.

 

Plan i program seminara sudija i pomoćnih sudija Super lige

 

 

Četvrtak 2. februar 2017.

 

 do 13,00 – dolazak sudija

13,30 – 15,00 – ručak

15,30 –  otvaranje seminara

15,30 – 16,30 –  DVD Edukacija

16,45 – 17,45  –   DVD edukaciju Super i Prva liga Srbija

18,00 – 19,00 –    Igra rukom

19,30 – večera    

 

 

Petak 3. februar 2017.

 

od 7,30 – doručak

8,00 -10,00 – lekarski pregledi

10,30 – 13,00 – Fitnes test

(  u skladu sa važećim dokumentma FIFA o fitnes testiranju, uz  standardni interval test postoje i alternativna testiranja ukoliko nije moguće organizovati polaganje interval testa. Ukolio vremenske prilike ne budu omogućavale adekvatne uslove za  polaganje interval testa , sudije će polagati jo-jo test, a pomoćne sudije Ariet test).

 

13,30 –  ručak

 15,30 – 16,15  – Procena prekršaja  (očigledna prilika/ obećavajući napad)

 16,30 – 17,15 – Simuliranje

 17,30 – 18,15 –  Timski rad

 19,30 – večera

 

 

 Subota 04. februar 2017.

 

09,30 –   DVD “Postavljanje i znaci sudija”

 10,00 – 10,45 – Prednost

 11,00 – 11, 45 – Ofsajd

 13, 00 –  ručak

 15,30 – 16,30 – Priprema utakmice – taktička analiza – rad u grupama

 16,30 – 17,30 – Izveštaj rada po grupama  

 18,15 –  video test

 19,30 – večera

 

 

 Nedelja 05.02.2017.

 

10,00 – 11,30 – Praktičan rad na terenu

 ( sudije imaju obavezu da ponesu adekvatnu sportsku opremu, pištaljke, žute I crvene kartone, kao  i zastavice za praktičan rad na terenu )

 12,30 – Oficir za integritet

13,15 – zatvaranje seminara

 13,30 – ručak

 

 

Provera zdravstvene sposobnosti sudija i pomoćnih sudija obaviće se u skladu sa navedenim planom i programom, sa internističko – kardiološkim pregledom i proverom vida. Neophodno je da sudije i pomoćne sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).