Plan i program seminara službenih lica Prve i Druge futsal lige

06.09.2018.

 

Seminar sudija, posmatrača suđenja i delegata Prve i Druge futsal lige biće održan 13.09.2018. u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

Plan i program seminara: 

do 09.00 – dolazak u SC FSS

9,00 – lekarski pregledi sudija i delegata

10,15 – provera fizičke spremnosti (komisija za fizičku proveru FSS)

10,15 – sastanak delegata i komesara za takmičenje (Radenko Bošković)

11,30 – Predavanje 1 – Znaci i postavljanje sudije, treći sudija (Rajko Katanić)

12,30- Predavanje 2 – Ocenjivanje rada sudija , pisanje izveštaja (Rajko Katanić)

12,45 – Predavanje 3 – Video edukacija (Rajko Katanić)

13,15 – Provera teoretske spremnosti (komisija za proveru teoretske spremnosti FSS)

14,00 – Ručak

14,30- Saopštavanje rezultata i završetak seminara

 

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije i pomoćne sudije, koje nisu prisustvvale redovnim seminarima pred početak sezone,  obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS u Staroja Pazovi i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

Sudije, delegati i posmatrači suđenja Prve i Druge futsal lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

  1. SUDIJE  3.000,00 din.
  2. DELEGATI I POSMATRAČI SUĐENJA   2. 000,00 din

 

 Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 355-1034682-82 uz poziv na broj 651/06  sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.