PLAN I PROGRAM PONOVNOG SEMINARA SUDIJA, POSMATRAČA SUĐENJA PRVE I DRUGE FUTSAL LIGE SRBIJE KOJI SE ODRŽAVA 1. MARTA

26.02.2024.

Ponovni seminar sudija i posmatrača suđenja Prve i Druge futsal lige biće održan u Staroj Pazovi, u petak 1.marta 2024.godine, u skladu sa sledećim rasporedom i satnicom:

do 10.00 Prijavljivanje sudija i kontrolora

10.00 -10.30  Lekarski pregledi za sudije10.30 Provera fizičke spremnosti sudija / Popunjavanje kometa za posmatrače

11.30 Izmena pravila igre-sudije i kontrolori suđenja12.00 Provera teoretske spremnosti sudija i kontrolora suđenja-Test PFI

12.45 Saopštavanje rezultata

13.00 Ručak

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI: Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi i to internističko-kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize ( biohemija).

Sudije i posmatrači suđenja Prve i Druge futsal lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

SUDIJE – 50%  sudijske takse za Prvu futsal ligu

POSMATRAČI SUĐENJA – 50%  takse  posmatrača suđenja za Prvu futsal ligu

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije _____325- 9500600035914-75__OTP banka_________________________________________sa naznakom članarina za seminar i dokaz o uplati dati prilikom  dolaska i prijavljivanja na seminar.