Вести

ИО ФСС | ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОГРАНИЧЕЊУ БРОЈА СТРАНИХ ИГРАЧА У ДОМАЋИМ ТАКМИЧЕЊИМА

10.07.2023.

У Спортском центру ФСС у Старој Пазови одржана је седница Извршног одбора којом је председавао Драган Џајић, председник ФСС.

На основу члана 55. Статута ФСС (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 22/2021) и у складу са Мишљењем Комисије за правна питања ФСС број 19-1769/1 од дана 04.10.2019. године, а ради поштовања прописа Републике Србије и поштовања одредби међународних уговора које је потписала Република Србија, Извршни одбор Фудбалског савеза Србије, донео је

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОГРАНИЧЕЊУ БРОЈА СТРАНИХ ИГРАЧА У ДОМАЋИМ ТАКМИЧЕЊИМА

У одлуци о ограничењу броја страних играча у домаћим такмичењима (Службени лист ФСС „Фудбал“, бр.12/2017, 35/2018, 14/II2021, 19/I/2021 и 20/2021), у члану 2 додаје се став 2 који гласи:

„Ограничења броја страних играча/играчица из члана 1. ове одлуке не односе се на стране професионалне играче/играчице који су држављани/држављанке држава чланица Европске уније и ти професионални играчи/играчице имају право наступа на утакмицама одговарајућих лигашких и куп такмичења, без обзира на прописани (ограничени) број страних играча/играчица, пошто се сходном применом прописа Републике Србије и применом Мишљења Комисије за правна питања ФСС број 19-1769/1 од дана 04.10.2019. године сматрају домаћим играчима/играчицама, односно особама у радноправном статусу изједначеним са домаћим професионалним играчима/играчицама“.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС „Фудбал“.