OBAVEŠTENJE ZA SVE SUDIJE I DELEGATE KOJI OBAVLJAJU DUŽNOST NA OMLADINSKOJ I KADETSKOJ LIGI

06.09.2021.

Obaveštenje za sve sudije i delegate koji obavljaju dužnost na Omladinskoj i Kadetskoj ligi FS Srbije

Poštovane sudije i delegati,

Molim vas da za suđenje Omladinske i Kadetske lige FS Srbije, koristite isključivo Nalog za suđenje i delegatske dužnosti koji se nalazi na zvaničnom sajtu FSS. Svaki sudija i delegat moraju posebno popunjavati nalog za sebe, sa iznosom naknade koja je propisana Odlukom o naknadama službenim licima na utakmicama srpskih liga i liga mlađih kategorija.Tako popunjen nalog svako po naosob dužan je predati predstavniku fudbalskog kluba domaćina odmah posle utakmice.

Delegati su dužni da uzmu Izjavu od igrača ili službenog lica kluba koji je isključen, (na obrascu koji se nalazi na zvačinom sajtu FSS), i istu okači u Comet

 

Komesar za takmičenje Komesar za suđenje utakmica

mlađih kategorija FSS mlađih kategorija FSS

Dragan Radovanović Miroslav Stojanović s.r.