Vesti

OBAVEŠTENJE ZA SVE ČLANOVE FSS I DELEGATE U SKUPŠTINI FSS

27.02.2023.

Obaveštavaju se svi članovi Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i svi delegati u Skupštini FSS da je dana 27.02.2023. godine sa početkom u 15:00 časova, održana Sednica Odbora za sprovođenje izbora i da je Odbor za sprovođenje izbora jednoglasno doneo sledeće odluke:

  1. Odluku kojom se utvrđuje da je kandidatura Dragana Džajića za izbor na funkciju predsednika FSS blagovremena, podneta od Statutom FSS ovlašćenih članova FSS i da Dragan Džajić ispunjava sve propisane uslove za izbor na funkciju predsednika FSS, te se iz navedenih razloga Odlukom utvrđuje da Dragan Džajić ima svojstvo kandidata za izbor na funkciju predsednika FSS. Istom odlukom utvrđeno je da su kandidature za potpredsednike/potpredsednice Izvršnog odbora FSS i za članove Izvršnog odbora FSS koje je podneo Dragan Džajić, blagovremene, podnete od Statutom FSS ovlašćenog lica i da predložene osobe ispunjavaju sve propisane uslove za izbor na funkcije potpredsednika Izvršnog odbora FSS i članova Izvršnog odbora FSS, te je iz navedenih razloga utvrđeno da predložene osobe  imaju svojstvo kandidata za izbor na navedene funkcije.
  2. Odluku kojom se utvrđuje da je kandidatura Nemanje Vidića za izbor na funkciju predsednika FSS blagovremena, podneta od Statutom FSS ovlašćenih osoba i da Nemanja Vidić ispunjava sve propisane uslove za izbor na funkciju predsednika FSS, te se iz navedenih razloga Odlukom utvrđuje da Nemanja Vidić ima svojstvo kandidata za izbor na funkciju predsednika FSS. Istom odlukom utvrđeno je da su kandidature za potpredsednike Izvršnog odbora FSS i za članove/članice Izvršnog odbora FSS koje je podneo Nemanja Vidić blagovremene, podnete od Statutom FSS ovlašćenog lica i da predložene osobe ispunjavaju sve propisane uslove za izbor na funkcije potpredsednika Izvršnog odbora FSS i članova/članica Izvršnog odbora FSS, te se iz navedenih razloga Odlukom utvrđuje da predložene osobe imaju svojstvo kandidata za izbor na navedene funkcije.