Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ФСС И ДЕЛЕГАТЕ У СКУПШТИНИ ФСС

27.02.2023.

Обавештавају се сви чланови Фудбалског савеза Србије (ФСС) и сви делегати у Скупштини ФСС да је дана 27.02.2023. године са почетком у 15:00 часова, одржана Седница Одбора за спровођење избора и да је Одбор за спровођење избора једногласно донео следеће одлуке:

  1. Одлуку којом се утврђује да је кандидатура Драгана Џајића за избор на функцију председника ФСС благовремена, поднета од Статутом ФСС овлашћених чланова ФСС и да Драган Џајић испуњава све прописане услове за избор на функцију председника ФСС, те се из наведених разлога Одлуком утврђује да Драган Џајић има својство кандидата за избор на функцију председника ФСС. Истом одлуком утврђено је да су кандидатуре за потпредседнике/потпредседнице Извршног одбора ФСС и за чланове Извршног одбора ФСС које је поднео Драган Џајић, благовремене, поднете од Статутом ФСС овлашћеног лица и да предложене особе испуњавају све прописане услове за избор на функције потпредседника Извршног одбора ФСС и чланова Извршног одбора ФСС, те је из наведених разлога утврђено да предложене особе  имају својство кандидата за избор на наведене функције.
  2. Одлуку којом се утврђује да је кандидатура Немање Видића за избор на функцију председника ФСС благовремена, поднета од Статутом ФСС овлашћених особа и да Немања Видић испуњава све прописане услове за избор на функцију председника ФСС, те се из наведених разлога Одлуком утврђује да Немања Видић има својство кандидата за избор на функцију председника ФСС. Истом одлуком утврђено је да су кандидатуре за потпредседнике Извршног одбора ФСС и за чланове/чланице Извршног одбора ФСС које је поднео Немања Видић благовремене, поднете од Статутом ФСС овлашћеног лица и да предложене особе испуњавају све прописане услове за избор на функције потпредседника Извршног одбора ФСС и чланова/чланица Извршног одбора ФСС, те се из наведених разлога Одлуком утврђује да предложене особе имају својство кандидата за избор на наведене функције.