Propisi

Propisi u vezi takmičenja

Pravilnik o fudbalskim takmičenjima

Datum donošenja: 06.06.2007
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 1/2007
Datum donošenja: 27.06.2012
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 3/2012
Datum donošenja: 10.07.2013
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 3/2013
Datum donošenja: 15.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 3/2017

Pravilnik o fer pleju

Datum donošenja: 07.07.2015
Službeni list FSS "Fudbal", Van.br. 3/2015

Odluke u vezi takmičenja

Datum donošenja: 22.03.2017
Službeni list FSS "Fudbal" Br. 12 /2017
Datum donošenja: 29.08.2018
Službeni list FSS "Fudbal" Br. 35/2018
Datum donošenja: 24.07.2020.
Službeni list FSS "Fudbal" br. 13/II /2020
Datum donošenja: 24.07.2020.
Službeni list FSS "Fudbal" br. 13/II /2020
Datum donošenja: 14.07.2020
Službeni list FSS "Fudbal" br. 12/II /2020
Datum donošenja: 31.08.2020
Službeni list FSS "Fudbal" Van. br. 14/I /2020

Kalendari takmičenja

Datum donošenja: 30.06.2020
Službeni list FSS "Fudbal", br. 11/2020
Datum donošenja: 24.07.2020
Službeni list FSS "Fudbal", br. 13/II /2020
Datum donošenja: 31.08.2020
Službeni list FSS "Fudbal", br. 14/I /2020
Datum donošenja: 24.07.2020
Službeni list FSS "Fudbal", br. 13/II /2020
Datum donošenja: 24.07.2020
Službeni list FSS "Fudbal", br. 13/II /2020
Datum donošenja: 24.07.2020
Službeni list FSS "Fudbal", br. 13/II /2020
Datum donošenja: 14.07.2020
Službeni list FSS "Fudbal", br. 12/II /2020

Propozicije

Datum donošenja: 14.07.2020.
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 12/I /2020
Datum donošenja: 14.07.2020.
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 12/I /2020
Datum donošenja: 24.07.2020
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 13/II /2020
Datum donošenja: 31.08.2020
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 14/I /2020
Datum donošenja: 14.07.2020
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 12/II /2020
Datum donošenja: 14.07.2020
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 12/II /2020
Datum donošenja: 14.07.2020
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 12/II /2020
Datum donošenja: 14.07.2020
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 12/II /2020
Datum donošenja: 14.07.2020.
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 12/II /2020
Datum donošenja: 14.07.2020.
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 12/II /2020
Datum donošenja: 14.07.2020.
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 12/II /2020
Datum donošenja: 31.08.2020.
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 14/I /2020
Datum donošenja: 24.07.2020.
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 13/II /2020
Datum donošenja: 14.07.2020
Službeni list FSS "Fudbal",Br. 12/II /2020
Datum donošenja: 14.07.2020
Službeni list FSS "Fudbal",Br. 12/II /2020

Uputstva u vezi takmičenja

Uputstvo za rad delegata

Datum donošenja: 31.08.2020
Službeni list FSS "Fudbal", br. 14/I /2020

Uputstvo za službena lica FSS na utakmicama

Saopštenje kod nedoličnog ponašanja gledalaca

Datum donošenja: 25.02.2013
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 1/2013