Propisi

Propisi u vezi takmičenja

Pravilnik o fudbalskim takmičenjima

Datum donošenja: 06.06.2007
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 1/2007
Datum donošenja: 27.06.2012
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 3/2012
Datum donošenja: 10.07.2013
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 3/2013
Datum donošenja: 15.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 3/2017

Pravilnik o fer pleju

Datum donošenja: 07.07.2015
Službeni list FSS "Fudbal", Van.br. 3/2015

Odluke u vezi takmičenja

Datum donošenja: 22.03.2017
Službeni list FSS "Fudbal" Br. 12 /2017
Datum donošenja: 29.08.2018
Službeni list FSS "Fudbal" Br. 35/2018
Datum donošenja: 26.06.2019.
Službeni list FSS "Fudbal" Van. br. 9/2019
Datum donošenja: 26.06.2019.
Službeni list FSS "Fudbal" Van. br. 9/2019
Datum donošenja: 24.05.2018
Službeni list FSS "Fudbal" Van. br. 9/2018

Kalendari takmičenja

Datum donošenja: 13.06.2019
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 8/2019
Datum donošenja: 26.06.2019
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 9/2019
Datum donošenja: 26.06.2019
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 9/2019
Datum donošenja: 26.06.2019
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 9/2019
Datum donošenja: 26.06.2019
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 9/2019
Datum donošenja: 26.06.2019
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 9/2019
Datum donošenja: 26.06.2019
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 9/2019

Propozicije

Datum donošenja: 13.06.2019.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 8/2019
Datum donošenja: 13.06.2019.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 8/2019
Datum donošenja: 26.06.2019.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 9/2019
Datum donošenja: 01.07.2019.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 10/2019
Datum donošenja: 08.07.2019
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 11/2019
Datum donošenja: 08.07.2019
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 11/2019
Datum donošenja: 08.07.2019
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 11/2019
Datum donošenja: 26.06.2019.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 9/2019
Datum donošenja: 08.07.2019.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 11/2019
Datum donošenja: 08.07.2019.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 11/2019
Datum donošenja: 08.07.2019.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 11/2019
Datum donošenja: 26.06.2019.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 9/2019
Datum donošenja: 26.06.2019.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 9/2019
Datum donošenja: 08.07.2019.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 11/2019

Uputstva u vezi takmičenja

Uputstvo za rad delegata

Datum donošenja: 15.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 3/2017

Uputstvo za službena lica FSS na utakmicama

Saopštenje kod nedoličnog ponašanja gledalaca

Datum donošenja: 25.02.2013
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 1/2013