Propisi

Osnovna akta FSS

Statut Fudbalskog saveza Srbije

Datum donošenja: 28.08.2017.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 18/2017
Datum donošenja: 14.05.2019.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 7/2019

Poslovnik o radu Skupštine

Datum donošenja: 28.08.2017
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 18/2017