SEMINARI | ZAKAZANI TERMINI SUDIJA, POMOĆNIH SUDIJA, DELEGATA (SPORTSKIH RADNIKA) I DELEGATA (POSMATRAČA SUĐENJA) SRPSKIH LIGA

21.12.2022.

Zakazani seminari Srpskih liga

Seminari sudija, pomoćnih sudija , delegata ( sportskih radnika) i delegata ( posmatrača suđenja ), Srpskih liga „ Beograd“,“Vojvodina“,“Zapad“ i „Istok“  biće održani u SC FSS , Stara Pazova u sledećim terminima:

Sudije, pomoćne sudije, delegati ( sportski radnici ), delegati ( posmatrači suđenja ) , Srpska liga „ Beograd „ 22. – 23 . februar 2023.godina,

Sudije, pomoćne sudije, delegati ( sportski radnici ), delegati ( posmatrači suđenja ) , Srpska liga „ Vojvodina „ 23. – 24 . februar 2023.godina,

Sudije, pomoćne sudije, delegati ( sportski radnici ), delegati ( posmatrači suđenja ) , Srpska liga „ Zapad „ 24. – 25 . februar 2023.godina,

Sudije, pomoćne sudije, delegati ( sportski radnici ), delegati ( posmatrači suđenja ) , Srpska liga „ Istok „ 25. – 26 . februar 2023.godina,

Plan,program i satnica pomenutih seminara biće objavljeni naknadno.

Sudijska Komisija FSS,

Predsednik

Dejan Filipović, s.r

Strukovna organizacija sudija FSS,

Predsednik,

Dejan Delević , s.r