VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SUDIJE,POMOĆNE SUDIJE,DELEGATE SPORTSKE RADNIKE I DELEGATE POSMATRAČE SRPSKIH LIGA ISTOK,ZAPAD,VOJVODINA I BEOGRAD

24.07.2018.

Obaveštavaju se sudije,pomoćne sudije,delegati sportski radnici i delegati posmatrači suđenja Srpskih liga Istok,Zapad,Vojvodina i Beograd da se zbog problema sa smeštajnim kapacitetima u S.C.FSS u Staroj Pazovi menjaju termini održavanja seminara.Novi termin,plan i program seminara biće na sajtu FSS unajkraćem mogućem roku.