Stop seminar posmatrača suđenja Super lige

05.04.2019.

Stop seminar posmatrača suđenja Super lige biće održan 10.04.2019. u SC FSS u Staroj Pazovi

 

 

Satnica seminara: 

 

Do 10,15 – dolazak posmatrača suđenja

10, 30 – analiza suđenja i rada posmatrača suđenja Super lige u dosadašnjem delu sezone

12,30  –  razgovor sa Sudijskom komisijom FSS  i zatvaranje seminara

12,45 – ručak