Seminar sudija Super i Prve lige za žene

11.02.2020.

Seminar sudija Super i Prve lige za žene  biće održan u SC FSS u Staroj Pazovi  14.02. i 15.02. 2020.

 

 

 

 

Petak,  14.02.2020.

Do 13,30 –  dolazak sudija

13,45 – ručak

15,00 – otvaranje seminara

15,15 –  postavljanje

16,00 – grupni rad – analiza pravila igre uz video materijal

18,15 – menadžment

19,15  – test pravila igre

20,45 – večera

 

Subota,  15.02.2002.

od 7,00 – doručak

8,00 – medicinski pregledi

10,00 – fizičke norme

12,45 – saopštavanje rezultata i razgovor sa komesarom za suđenje

13,15 – ručak

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije i pomoćne sudije obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS  i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida.  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

Sudije Super i Prve lige za žene plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

SUDIJE 4.000,00 din.

POMOĆNE SUDIJE 3.000 ,00 din.

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj:  325-9500600035914-75. s pozivom na broj: 651/06 , Vojvođanska banka., sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.