SEMINAR SUDIJA I POSMATRAČA SUĐENJA PRVE I DRUGE FUTSAL LIGE

25.08.2022.

 

U Kragujevcu, u hotelu Šumarice, 30.08.2022. biće održan redovan predsezonski seminar sudija i posmatrača suđenja Prve i Druge futsal lige.

Plan i program seminara:

SUDIJE

do 08.45 – dolazak i prijavljivanje sudija,

9,00 – zdravstveni pregledi

10.00- Otvaranje seminara- Sudijska komisija

10.15- 12.15 – Provera fizičke spremnosti sudija- Komisija za fizičku proveru

12.30 – 13.15 – Izmene u PFI 2022. godina- PREZENTACIJA- Komesar za suđenje, sudije internacionalci

13.30 -14.15- Teoretska provera sudija- VIDEO TEST – Komisija za teoretsku proveru

14.15 – Saopštavanje rezultata seminara

14.30 – Ručak

 

POSMATRAČI SUĐENJA

do 9.45. – Dolazak i prijavljivanje posmatrača suđenja

10.00 – Otvaranje seminara- Sudijska komisija

10.15- 11.00- Analiza kontrola suđenja i vršenja dužnosti kontrolora – Analizator

11.15- 12.00 – Radionica: Kontrola suđenja futsal utakmice – Posmatrači suđenja

12.30 – 13.15 – Izmene u PFI 2022. godina- PREZENTACIJA- Komesar za suđenje, sudije internacionalci

13.30 -14.15- Teoretska provera sudija – VIDEO TEST – Komisija za teoretsku proveru

14.15 – Saopštavanje rezultata seminara

14.30 – Ručak

Nakon ručka- razgovor sa Komesarom za suđenje u vezi predstojećeg prvenstva.

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

Sudije i posmatrači suđenja Prve i Druge futsal lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

SUDIJE – 50%  sudijske takse za Prvu futsal ligu

POSMATRAČI SUĐENJA – 50%  takse  posmatrača suđenja za Prvu futsal ligu

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 325- 9500600035914-75 s pozivom na broj : 651/06, OTP banka sa naznakom članarina za seminar i dokaz o uplati dati prilikom  dolaska i prijavljivanja na seminar .