SEMINAR SUDIJA PRVE I DRUGE FUTSAL LIGE

26.01.2022.

 

PLAN I SATNICA SEMINARA SUDIJA PRVE I DRUGE FUTSAL LIGE FSS, četvrtak 03.02.2022.

 

Seminar će biti održan u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi. Biće organizovane samo fizičke-fitnes provere sudija, po grupama – regionima.

do 9, 15 – dolazak sudija sa teritorije FSB, medicinski pregled

10,00 – polaganje fizičkih normi sudija sa teritorije FSB

do 09,45 – dolazak sudija sa teritorije FSV, medicinski pregled

10, 45 – polaganje fizičkih normi sudija sa teritorije FSV

do 10,30 – dolazak sudija sa teritorije FSRIS, medicinski pregled

11,30 – polaganje fizičkih normi sudija sa teritorije FSRIS

do 11,15 – dolazak sudija sa teritorije FSRZS, medicinski pregled

12,15 – polaganje fizičkih normi sudija sa teritorije FSRZS

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

Sudije Prve i Druge futsal lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

SUDIJE – 50%  sudijske takse za Prvu futsal ligu

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 325- 9500600035914-75 s pozivom na broj : 651/06, OTP banka sa naznakom članarina za seminar i dokaz o uplati dati prilikom  dolaska i prijavljivanja na seminar .