SEMINAR SUDIJA I POSMATRAČA SUĐENJA SUPER I PRVE LIGE ZA ŽENE

01.08.2022.

Seminar sudija i posmatrača suđenja Super i Prve lige za žene biće održan u Kragujevcu, hotel „Šumarice“, u skladu sa sledećim rasporedom i satnicom:

 

Sudije     

  07.08.2022

dolazak        do 14č             Hotel „Šumarice „Kragujevac

14:30-15:15      ručak

16:00-16:15     otvaranje seminara                          – Sudijska komisija FSS

16:15-17:15     UEFA/FSS RAP                                    – Ana Minić/Marko Popović

17:15-17:30     video test                                             – Sudijska komisija FSS

17:45-18:30      fizička priprema sudija                -Milovan Ristić

18:45-19:30      test PFI

20:15-21:00        večera

 

08.08.2022

07:00-09:00       doručak

od 07:00            lekarski pregled                       -Zdravstvena komisija FSS

08:00-10:30       provera fizičke spremnosti  -Komisija za proveru fizičke spremnosti

11:15-12:15       radionica-rad po grupama       -Ana Minić/Marko Popović

12:30-12:45       Pravilo 11 ofsajd

13:00-13:15       Zatvaranje seminara                   -Sudijska komisija FSS

13:15-14:00       Ručak

 

Posmatrači          

07.08.2022

do 14č              dolazak posmatrača                      Hotel“Šumarice“ Kragujevac

14:00-14:30     lekarski pregled                         Zdravstvena komisija FSS

14:30-15:15     ručak

16:00-16:15     otvaranje seminara                   Sudijska komisija FSS

16:15-17:15      UEFA/FSS RAP                            Ana Minić/Marko Popović

17:15-17:30      video test

17:45-18:30     Uputsvo za rad posmatrača        Sudijska komisija FSS

18:45-19:30       Test PFI

19:30-19:45       Zatvaranje seminara

20:15-21:00       večera

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u hotelu „Šumarice“ i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).