SEMINAR SLUŽBENIH LICA SRPSKE LIGE GRUPA "VOJVODINA"

20.02.2022.

Seminar sudija Srpske lige grupa VOJVODINA biće održan 26. i 27.02.2022. u hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu. Seminar za posmatrače suđenja i delegate – sportske radnike zakazan je za 27.02.2022. u hotelu „Šumarice“

Raspored i satnica seminara:

 

SUDIJE 
26.02.2022. dolazak do 14č
14:30 – 15:15 ručak
16:00 – 16:15 OTVARANJE SEMINARA Sudijska komisija FSS
17:00 – 18:15 Analiza suđenja u jesenjoj polusezoni analizator suđenja i komesar za suđenje
18:15 – 19:00 radionica, rad po grupama (sudije koje imaju mogućnost treba da ponesu laptop računare na seminar) Sudijska komisija FSS
19:15 – 20:00 Test PFI Sudijska komisija FSS
20:00 – 21:00 večera
27.02.2022. 07:00 – 09:00 doručak
od 07:30 lekarski preled Zdravstvena komisija
08:30 – 11:00 provera fizičke spremnosti Komisija za fizičke provere
11:45 – 12:45 UEFA RAP Sudijska komisija FSS
12:45 – 13:00 video-test Sudijska komisija FSS
13:00 – 13:15 zatvaranje seminara Sudijska komisija i

komesar za suđenje

13:15 – 14:00 ručak
27.02.2022. POSMATRAČI I DELEGATI
do 09:30 dolazak delegata i posmatrača
09:30 – 10:00 lekarski pregled Zdravstvena komisija
10:00 – 10:10 otvaranje seminara Sudijska komisija FSS
10:10 – 11:10 Analiza rada posmatrača u jesenjoj polusezoni analizator suđenja/komesar za suđenje
11:15 – 11:45 TEST PI Sudijska komisija FSS
11:45 – 12:45 UEFA RAP Sudijska komisija FSS
12:45 – 13:00 video-test Sudijska komisija FSS
13:00 – 13:15 zatvaranje seminara Sudijska komisija FSS –

komesar za suđenje

13:15 – 14:00 ručak

 

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u hotelu „Šumarice“ i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

Delegati-sportski radnici i  posmatrači suđenja obaviće oftamološke preglede na dan dolaska na seminar.

 

Sudije,pomoćne sudije,delegati ( sportski radnici) i delegati -posmatrači suđenja Srpske lige grupa Vojvodina plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

Sudije Srpske lige Vojvodina  –  7.000,00 dinara

Pomoćne sudije Srpske lige Vojvodina  –  5.500,00 dinara

Delegati sportski radnici, delegati-posmatrači  2.500,00 dinara

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 325- 9500600035914-75 s pozivom na broj : 651/ 06, OTP banka sa naznakom članarina za seminar i dokaz o uplati dati prilikom  dolaska i prijavljivanja na seminar .