Seminar službenih lica Srpske lige grupa VOJVODINA

25.02.2020.

Seminar sudija Srpske lige grupa  „Vojvodina” biće održan u SC FSS u Staroj Pazovi 03.03. i 04.03. 2020, a seminar delegata – posmatrača i delegata- sportskih radnika 04.03.2020.

 

 

Plan i program seminara – sudije:

Utorak  03.03. 2020.

do 14,15 – dolazak sudija

14,45 –  ručak

15,45 –  otvaranje seminara

16,00 –  analiza pravila igre – grupni rad

18,45 – test pravila igre

19,30 – večera

 

Sreda 04.03.2020.

Od 07,00 – doručak

08,00  – 10,00 –  lekarski pregledi

10,00 –  fizičke norme

12,45 – razgovor sa komesarom za suđenje

13,15 – zatvaranje seminara

13,30 – ručak

 

 

 

Sreda 04.03.2020. – delegati – posmatrači i delegati sportski radnici

 

do 09,00 – dolazak

9,00 – oftamološki pregled

10,00 – Analiza pravila igre  (delegati – posmatrai)

10,00 – provera teoretskog znanja  (delegate- sportski radnici)

11,30 – video test (delegati – posmatrači)

12,15 – razgovor sa komesarom za takmičenje (svi)

12,45 – razgovor sa komesarom za suđenje – delegati – posmatrači

13,15 – zatvaranje seminara

13,30 – ručak

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

 

Sudije i pomoćne sudije obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS  i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida.  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

Delegati- sportski radnici i delegati – posmatrači obaviće oftamološki pregled na dan dolaska na seminar u SC FSS.

 

Sudije, delegati (sportski radnici) i delegati-posmatrači Srpske lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

SUDIJE SRPSKIH LIGA 7.000,00 din.

 

POMOĆNE SUDIJE SRPSKIH LIGA 5.500,00 din.

 

DELEGATI-POSMATRAČI I DELEGATI – SPORTSKI RADNICI 2. 500,00 din.

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj: 325-9500600035914-75. s pozivom na broj: 651/06 , Vojvođanska banka., sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.