PONOVNI SEMINAR SLUŽBENIH LICA SVIH GRUPA SRPSKIH LIGA

25.03.2022.

 

Ponovni seminar sudija  Srpskih liga, pomoćnih sudija,  delegata – posmatrača i delegata – sportskih radnika Srpskih liga biće održan u četvrtak 31.03.2022. u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

Raspored i satnica seminara:

 

do 11,00 – dolazak sudija

 11,15 – lekarski pregledi

 12,30 – polaganje fizičkih normi

 do 11,30 – dolazak delegata – sportskih radnika i delegata – posmatrača

 11,45 – oftamološki pregled  (delegati – sportski radnici i delegati – posmatrači)

 12,30 – test – delegati sportski radnici

 14,00 – ručak

 15,00 – DVD edukacija (sudije, pomoćne sudije i delegati – posmatrači)

 16,00 – test PI (sudije, pomoćne sudije i delegati – posmatrači),

 16,45 – video test (sudije, pomoćne sudije i delegati – posmatrači)

 17,15 – saopštavanje rezultata

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

 Sudije i pomoćne sudije, koji nisu prisustvovali redovnom predsezonskom seminaru, obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS u Staroj Pazovi i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

Delegati- sportski radnici i delegati – posmatrači obaviće oftamološki pregled na dan dolaska na seminar u SC FSS.

 

Sudije, delegati (sportski radnici) i delegati-posmatrači Srpske lige, koji nisu prisustvovali redovnom seminaru, plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

SUDIJE SRPSKIH LIGA 7.000,00 din.

POMOĆNE SUDIJE SRPSKIH LIGA 5.500,00 din.

DELEGATI-POSMATRAČI I I DELEGATI – SPORTSKI RADNICI 2. 500,00 din.

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 325-9500600035914-75 uz poziv na broj 651/06 sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.