Vesti

PODRŠKA ORLOVIMA U LISABONU | PRODAJA ULAZNICA ZA UTAKMICU PORTUGAL-SRBIJA

04.11.2021.

Počela je prodaja vaučera za utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo između Portugala i Srbije, koja se igra 14. novembra u Lisabonu. Vaučer možete kupiti preko sajta

www.ticketline.rs. Na raspolaganju srpskim navijačima je 2944 ulaznica kategorije 3 u sektorima 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34.

Cena pojedinačnih ulaznica:

Kategorija 3: 10 eura ili 1300,00 rsd

VAŽNA NAPOMENA!

Vaučer mogu da kupe isključivo državljani Republike Srbije koji žive u zemlji i u inostranstvu.

Nakon plaćanja vaučera potrebno je dostaviti na e-mail: [email protected] ili putem Viber-a na broj 065/8591-597 kopiju važećeg pasoša.

Kupovina vaučera će biti isključivo ONLINE.

Po uspešno izvršenom plaćanju kupac će dobiti od TICKETLINE-a svoj nenumerisan vaučer na mejl kao PDF dokument. Vaučer je samo dokaz o izvršenom plaćanju ulaznice. Vaučer postaje validan tek po dostavljanju kopije pasoša. Pošto kupac dostavi kopiju vežećeg pasoša, TICKETLINE će na verifikovanu e-mail adresu kupca poslati numerisanu e-ulaznicu.

VAŽNA NAPOMENA!
Svaka ulaznica je vezana za konkretno sedište, kupovina iste nije dovoljan uslov za ulazak u Portugaliju u skladu sa najnovijim odlukama portugalskih vlasti i molimo sve vlasnike ulaznica da obrate posebnu pažnju na uslove ulaska u Portugaliju i na stadion u Lisabonu.

Fudbalski savez Srbije ne snosi nikakvu pravnu niti materijalnu odgovornost ukoliko osobi koja je kupila ulaznicu, portugalske granične vlasti ne dozvole da uđe u Portugaliju.

VAUČER (ULAZNICA) NIJE REFUNDABILAN U SLUČAJU DA NE ISPUNJAVATE USLOVE ULASKA U PORTUGALIJU I NA STADION.

USLOVI ULASKA U PORTUGALIJU I NA STADION U LISABONU
ULAZAK U PORTUGALIJU
Ulazak u Portugaliju, u odnosu na situaciju sa virusom COVID-19, strogo je regulisan propisima te države, a informacije u vezi sa uslovima pod kojima je moguće putovati možete pronaći na sajtu Ministarstva spoljnih poslova:https://mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/portugalija

Napominjemo da u međuvremenu može doći do nekih izmena u protokolu za ulazak u Portugaliju i vlasnicima ulaznica savetujemo da se redovno informišu o eventualnim promenama.
ULAZAK NA STADION U LISABONU I PRISUSTVO NA UTAKMICI PORTUGALIJA – SRBIJA, BIĆE MOGUĆI UZ ISPUNJAVANJE SLEDEĆIH USLOVA:
1. Više od 6 godina starosti, sem ukoliko izjavu o odgovornosti nisu potpisali roditelji maloletnika, pravni zastupnici ili je odrasla osoba u pratnji maloletnika, ako je identifikovana, prisutna kada se ulazi na sportsku manifestaciju;
2. Mora se posedovati validna ulaznica i dokument o identifikaciji;
3. Odobrenje za snimanje i reprodukciju njihovih prikaza i zvukova, uključujući i njihovu identifikaciju i prepoznavanje kroz bilo koji vid komunikacije, posebno u društvenim medijima, i to u bilo koje zakonske svrhe, kao što su promotivne;
4. Ne sme se biti pod uticajem alkohola, narkotika, psihotropnih supstanci ili proizvoda sa analognim efektima;
5. Da prihvate kontrolu i pretres po direkciji predstavnika bezbednosnih snaga koje su na dužnosti na utakmici;
6. Da ne pevaju rasističke ili ksenofobične pesme ili pesme koje podstiču na nasilje;
7. Da ne prikazuju transparente, zastave, simbole ili druge oznake sa uvredljivim ili nasilnim porukama, ili su ksenofobične, seksističke, provokativne, političke, religiozne ili ideološke prirode, ili na drugi način podstiču na nasilje ili diskriminaciju;
8. Prihvatanje i poštovanje internih pravila o prevenciji i sankcionisanju prikazivanja nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije na sportskim događajima, i interna pravila o bezbednosti i korišćenju javno dostupnih prostora;
9. Nenošenje bilo kakvih materijala ili odeće sa komercijalnim, reklamnim ili promotivnim referencama, sem ako ih ne obezbedi FSP na ulasku u stadion;
10. Nenošenje video kamera ili druge opreme za snimanje ili kamera sa velikim dometom, sem u privatnu svrhu i samo uz komplet zamenskih baterija ili sa baterijama koje se mogu ponovo puniti;
11. Nenošenje pića;
12. Prihvatanje prevencije i telesnog pretresa i pretres stvari, uključujući opipavanje, sa ciljem pronalaženja i/ili sprečavanja unošenja ili postojanja predmeta ili supstanci koje su zabranjene ili mogu da dovedu do činova nasilja;
13. Nenošenje predmeta, materijala ili supstanci koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost, prekinuti tok utakmice, ometati ili sprečiti vidljivost drugih gledalaca, izazvati štetu ljudima ili dobrima i/ili dati podstrek ili omogućiti činove nasilja, posebno:
• lopte, kišobrani, kacige;
• životinje, sem pasa vodiča ili policijskih pasa kada njihov pristup odobrava zakon;
• jarboli ili slično;
• oružje bilo koje vrste, municija ili njeni delovi, kao i bilo koji oštri predmeti, kao što su noževi, strelice, alatke ili igle;
• projektili bilo koje vrste, kao što su vijci, komadi drveta ili metala, kamenje, staklo, konzerve, flaše, čaše, šolje, paketi, kutije ili bilo kakve vrste kontejnera koji se mogu bacati i dovesti do povrede;
• glomazni predmeti, kao što su merdevine, stolice ili klupice;
• protivpožarni aparati, korozivne ili zapaljive supstance, eksplozivne ili pirotehničke supstance, tečnosti i gasovi, vatrometi, baklje, boje, dimne bombe ili drugi pirotehnički materijal;
• konzerve aerosolnog gasa ili kutije koje sadrže supstance koje su opasne po zdravlje i koje su zapaljive;
• trube, megafoni, radio aparati i drugi instrumenti koji prave buku;
• laserski pokazivači ili drugi svetlosni uređaji koji mogu da izazovu fizičku štetu ili uznemirenje koncentracije ili učinka igrača i drugih sportskih radnika;
• video kamere ili drugu opremu za snimanje ili kamere, u skladu sa stavom 10 gore.
14. Neispunjenje uslova za pristup implicira zabranu pristupa sportskom događaju, bez prava na refundaciju cene ulaznice.

USLOVI ZA PRISTUP I BORAVAK GLEDALACA NA MESTU ODRŽAVANJA SPORTSKE MANIFESTACIJE, ZBOG PRIMENE SANITARNIH MERA U VEZI SA PANDEMIJOM COVID-19 SU:

1. Ulaznice su lične i nisu prenosive, pa podaci koji se dostave zarad dobijanja ulaznica moraju da odgovaraju podacima navijača koji su na stadionu.
2. Maske su obavezne od trenutka ulaska u okruženje stadiona, do izlaza iz istog.
3. Dezinfekcija ruku je obavezna na ulazu u stadion.
4. Obavezno je sedeti na sedištu koje je navedeno na ulaznici.
5. U prostorima koje svi koriste i u kojima postoji cirkulacija ljudi, mora se poštovati fizička distanca.
6. Kupovina hrane će se obavljati isključivo putem platnih kartica.
7. Obavezno je poštovati, u svakom trenutku, postojeće mere koje je propisala državna služba za zdravstvo (DGS).
8. Svi učesnici i gledaoci (izuzev dece mlađe od 12 godina), na datum događaja i za pristup stadionu, moraju da pokažu ličnu identifikaciju uz validni Digitalni sertifikat EU COVID-19 (ili ekvivalent istom), uz validnu punu vakcinaciju uz uslov da je od revakcinacije prošlo najmanje 14 dana ili validan Digitalni sertifikat EU o preležanoj bolesti, izdat u period od najviše šest meseci pre događaja
9. Kao alternativa tome, može se pokazati jedan od sledećih sertifikata o negativnom laboratorijskom testu na SARS-CoV-2: antigenski test (TRAg), obavljen u roku od 48 sati pre početka događaja; ili test amplifikacije nukleinske kiseline (TAAN), kao što su RT-PCR, RT-PCR u realnom vremenu ili brzi molekularni test, obavljeni u roku od 72 sata pre početka događaja.
10. Obavljeni samotestovi na COVID-19 nisu validni.
11. Odgovornost za obavljanje dijagnostičkih testova na SARS-CoV-2 pomenutih u prethodnoj stavci je na osobi koja želi da uđe na stadion.
12. Nepoštovanje ovih uslova za ulazak i/ili boravak na stadionu, dovešće do zabrane pristupa sportskim terenima ili uklanjanjem sa istih. U slučaju da se dogodi bilo koja od ovih situacija, vrednost ulaznice neće biti nadoknađena.

USLOVI ZA BORAVAK GLEDALACA NA SPORTSKOJ MANIFESTACIJI SU:
1. Poštovanje pravila o bezbednosti i korišćenju javno dostupnih prostora na stadionu;
2. Poštovanje uslova u vezi sa pristupom i bezbednošću;
3. Neometanje pristupnih i evakuacionih puteva, posebno izlaza u slučaju hitnosti, ne dovodeći u pitanje njihovu upotrebu od strane gledalaca sa invaliditetom;
4. Bez penjanja na strukture i instalacije koje nisu za javnu upotrebu, posebno fasade, ograde, zidovi, metalne mreže, rampe, ulična rasveta, platforme za kamere, drveće, jarboli i sve vrste krovova, tunela, ekrana ili druge opreme ili konstrukcija;
5. Nema ulaza na teren ili u prostor oko terena;
6. Nema pristupa rezervisanim prostorima ili prostorima koji nisu za javnu upotrebu;
7. Nema kretanja iz jednog sektora u drugi;
8. Nema pisanja ili farbanja ili dodavanja bilo čega na premise ili hodnike sportskog objekta;
9. Nema bacanja bilo kakvih predmeta ili tečnosti unutar sportskog objekta;
10. Nema upotrebe bilo kakvih pirotehničkih uređaja ili uređaja koje proizvode slične efekte;
11. Nema nepoštovanja državnih simbola;
12. Nema konzumacije alkohola van prostora rezervisanih u tu svrhu;
13. Nema prodaje dobara ili ulaznica, distribucije štampanog materijala ili izvođenja bilo kojih drugih promotivnih ili komercijalnih aktivnosti;
14. Nema snimanja, prenošenja ili emitovanja bilo kakvih zvukova, prikaza, opisa ili rezultata utakmice, u celosti ili delimično, na bilo koji način, i nema asistiranja bilo kojoj osobi koja obavlja ove aktivnosti, sem u privatne svrhe;
15. Bez uključivanja u činove nasilja, pokazivanja transparenata, zastava ili simbola ili uzvikivanja povika rasističke ili ksenofobične prirode, ili onih koji podstiču na nasilje, rasizam ili ksenofobiju, netoleranciju ili bilo koji oblik diskriminacije, ili onih koji izražavaju političke stavove;
16. Poštovanje instrukcija FSP, osoblja bezbednosti, redara, policijskih snaga, vatrogasaca ili hitnih službi, uključujući i to kada postoji potreba da se zamene sedišta;
17. Neispunjenje uslova za boravak implicira zabranu pristupa sportskom događaju, bez prava na refundaciju cene ulaznice