Plan i program seminara sudija i posmatrača suđenja Prve lige Srbija

01.08.2018.

 

Seminari sudija  i posmatrača suđenja Prve lige Srbija biće održani  u Hotelu Šumarice u Kragujevcu, i to seminar sudija 05.08.i 06.08.2018, a seminar posmatrača suđenja 05.08.2018.

  

PLAN I PROGRAM SEMINARA SUDIJA PRVE LIGE SRBIJA

 

Nedelja  05. avgust 2018.

 do 11,30 –  dolazak sudija

12,00  –  edukaciju za korišćenje novog informacionog sistema FSS  ( svi oni koji su u mogućnosti neka ponesu laptop kompjutere) 

14,30 – ručak

15,45 –  otvaranje seminara

16,00 –16,30  Pravila igre 2018/19, izmene i dopune

16,45 – 17,30  –   UEFA dvd edukacija

17,45 – 18,30 – UEFA dvd edukacija    

18,40 –  video test

20,00 – večera    

 

Ponedeljak 06. avgust  2018.

od 7,00 – doručak

7,00 – 10,00 – lekarski pregledi

8,45 –  Fitnes test

12,00 – merenje procenta telesne masnoće

13,00 – rezultati i preporuke vezane za fitness test

 13,15 – zatvaranje seminara

13,30 –  ručak

  

Provera zdravstvene sposobnosti sudija i pomoćnih sudija obaviće se u skladu sa navedenim planom i programom, sa internističko – kardiološkim pregledom i proverom vida. Neophodno je da sudije i pomoćne sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

 

 

 PLAN I PROGRAM SEMINARA POSMATRAČA SUĐENJA PRVE LIGE SRBIJE

 

Nedelja  05.08.2018.  

Dolazak do 9,30

10,00 –  Pravila igre 2018/19, izmene i dopune

10,30 – edukaciju  za korišćenje novog informacionog sistema FSS ( svi koji su u mogućnosti neka ponesu laptop kompjutere) 

12,30 – ručak

13,30 –  DVD  edukacija

15,00 – zatvaranje seminara