PLAN I PROGRAM SEMINARA SRPSKE LIGE GRUPA "ZAPAD"

29.07.2018.

 

 Seminar Srpske lige grupa „Zapad“  biće održan  03.i 04. 08.2018. u  Hotelu Šumarice u Kragujevcu.

 

 

Plan i program seminara sudija i pomoćnih sudija Srpske lige „Zapad“  

 

Petak 03. avgust  2018.

 do 13,00 – dolazak sudija

13,00 – ručak

15,00 – otvaranje seminara

15,15 – Izmene Pravila igre

15,45 – 16,30 – DVD  Edukacija

16,45 – 17,30  –   DVD edukacija 

18,00 –   video test 

18,30  – praktičan rad na terenu  (poneti opremu, pištaljke , kartone, zastavice za rad na terenu…)

20,30 – večera

 

 Subota 04. avgust  2018.

 Sudije 

od 7,00 – doručak

7,00 – 09,00 – lekarski pregledi

08,30 – Fitnes  test

 12,30 – Razgovor sa komesarom za suđenje

 13,15 – zatvaranje seminara

 13,45 – ručak

 

Delegati – sportski radnici i delegati – posmatrači

 Subota 04.08.2018.

 

dolazak do 9,00 u hotelu Šumarice-Kragujevac

9,00 – oftamološki pregled

10,00 – Izmene Pravila igre (svi)

11,00 – DVD edukacija ( delegati – posmatrači)

11,00 – provera teoretskog znanja (delegati – sportski radnici)

12,00 – video test (delegati – posmatrači)

12,15 – razgovor sa komesarom za takmičenje (delegati – sportski radnici i delegati – posmatrači))

12,45 – razgovor sa analizatorm suđenja (delegati – posmatrači)

13,15 – zatvaranje seminara

13,45 – ručak

 

 

  1. ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije i pomoćne sudije obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u hotelu Šumarice-Kragujevac. i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida.  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

Delegati- sportski radnici i delegati – posmatrači obaviće oftamološki pregled na dan dolaska na seminar u Hotelu Šumarice-Kragujevac.

 

Sudije, delegati (sportski radnici) i delegati-posmatrači Srpske lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

1.  SUDIJE SRPSKIH LIGA 7.000,00 din.

2. POMOĆNE SUDIJE SRPSKIH LIGA 5.500,00 din.

3. DELEGATI-POSMATRAČI I I DELEGATI – SPORTSKI RADNICI 2. 500,00 din.

 

 

 Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 355-1034682-82 uz poziv na broj 651/06  sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.