Plan i program seminara službenih lica Prve i Druge futsal lige

13.02.2018.

Seminar  sudija, delegata i posmatrača suđenja  Prve i Druge  futsal lige biće održan 16.02.2018. u SC FSS u Staroj Pazovi.  

  

Program i satnica seminara:

 

Petak  16.02.2018.

 Sudije:

do 8,30 –  dolazak sudija

8,45 – lekarski pregledi

10,30 – polaganje fizičkih normi

12,30 – Izmene pravila futsala

13,15 –test pravila futsala

13,45 – ručak   

14,45 –  video edukacija

15,45 –saopštavanje rezultata I zatvaranje seminara

 

Provera zdravstvene sposobnosti sudija  biće obavljena na dan početka seminara u SC FSS u Staroj Pazovi, sa internističko – kardiološkim pregledom i proverom vida za sudije. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

 

Posmatrači suđenja i delegati

9,45-  dolazak

10,00 – oftamološki pregled

10,45 – razgovor sa komesarom za takmičenje

12,30 – Izmene pravila futsala

13,15 –test pravila futsala

13,45 – ručak   

14,45 –  video edukacija

15,45 –saopštavanje rezultata I zatvaranje seminara

 

 

Sudije, posmatrači suđenja i delegati Prve i Druge futsal lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

1. Sudije – 3.000,00 dinara

2. Posmatrači suđenja – 2.000,00 dinara

3. Delegati – 2.000,00 dinara

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 355-1034682-82 uz poziv na broj 651/06 sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar. Za sve informacije u vezi sa seminarom, možete se obratiti komesaru za takmičenje Radenku Boškoviću na broj telefona 064/818-0150 i  komesaru za delegiranje sudija  Rajku Kataniću 064/818-0191.