Plan i program seminara Prve i Druge futsal lige

03.09.2019.

 

Plan i program seminara: 

Utorak 10.09.2019.

do 13.45 – dolazak u SC FSS i prijavljivanje (sudije, posmatrači suđenja, delegati -instruktori)

14,00 –  Otvaranje seminara

14,15 – (Tema 1) – Analiza suđenja u prethodnom prvenstvu – Rajko Katanić

15,00 –(Tema 2) –  Predavanje – Interpretacija futsal Pravila igre- Sreten Vasić

16,15 –  (Tema 3) –Pokazna vežba na terenu : Postavljanje sudija

17,15 – Predavanje, tema: Zapisnik utakmice i prateća dokumentacija – Radenko Bošković

17,15 – Razgovor sa komesarom za suđenje –  Sudije, posmatrači suđenja

18,15 –  Test pravila futsala

19,00  – Zatvaranje seminara za posmatrače suđenja i delegate instruktore

19,15 –  Večera ( svi)

Sreda 11.09.2019.

od 7,30 – Doručak ( sudije)

8,30 –       Lekarski pregledi (sudije)

do 9,30 – Dolazak (delegati – sportski radnici)

10,00 –     Fizičke norme (sudije)

10,00 –    Predavanje, tema: Zapisnik utakmice i prateća dokumentacija – Radenko Bošković ( delegati – sportski radnici)

11,00 –    Test – propozicije takmičenja ( delegati – sportski radnici)

12,00 –    Saopštavanje rezultata (sudije i delegati sportski – radnici)

12,30 –    Ručak (svi)

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS u Staroj Pazovi i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

Sudije, delegati i posmatrači suđenja Prve i Druge futsal lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

  1. SUDIJE  3.000,00 din.
  2. DELEGATI I POSMATRAČI SUĐENJA   2. 000,00 din

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj ( NOVI BROJ RAČUNA): 325-9500600035914-75. s pozivom na broj: 651/06 , Vojvođanska banka., sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati predati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.