PLAN I PROGRAM SEMINARA POSMATRAČA SUĐENJA SUPER LIGE

06.07.2018.

 

 

 

PLAN I PROGRAM SEMINARA POSMATRAČA SUĐENJA SUPER LIGE

 Ponedeljak 16 jul 2018. 

Dolazak do 9,30 –

9,45 –  Pravila igre 2018/19, izmene i dopune

10,15 – 11,00 –   UEFA dvd edukacija

11,00 – 11,45 – DVD analiza

12,00 – edukaciju za korišćenje novog informacionog sistema FSS

14,00 – zatvaranje seminara

14,15 – ručak