Plan i program seminara posmatrača suđenja Prve lige Srbija

14.02.2018.

 

 Seminar posmatrača suđenja Prve lige Srbija biće održan 18.02.2018. u SC FSS u Staroj Pazovi. 

 

Plan i program seminara 

 

do 10,00 –  dolazak posmatrača suđenja

10,15 –  otvaranje seminara

10,30 – 11,45 – UEFA dvd edukacija   

12,00  – video test 

12, 15 – Analiza suđenja 

13, 30– razgovor sa Sudijskom komisijiom FSS

14,00 – zatvaranje seminara

14,15 – ručak