PLAN I PROGRAM PONOVNOG SEMINARA

07.09.2017.

Ponovni seminar za sudije, delegate – posmatrače i delegate – sportske radnike svih grupa Srpskih liga, kao i Super i Prve lige za žene biće održan u SC FSS u Staroj Pazovi u četvrtak 14.09.2017.

 

Raspored i satnica seminara:

 

do 8,30 – dolazak sudija Srpskih liga koji nisu prisustvovali predsezonskom seminaru (avgust 2017.) radi lekarskih prelgeda

8,30 – lekarski pregledi

9,45 – fitnes test (Srpskie lige)

do 9,15 – dolazak sudija Super i Prve lige za žene koje nisu prisustvovale predsezonskom seminaru radi lekarskih pregleda

do 9,30 – dolazak delegata – posmatrača i delegata – sportskih radnika

9,30 – oftamološki pregled  (obe kategorije delegata Srpskih liga)

10,15 – Video test (delegati posmatrači) i Test propozicije takmičenja (delegati – sportski radnici)

10,45 – fitnes test (sudije Super i Prve lige za žene)

12,00 – Izmene pravila igre i DVD edukacija ( sve sudije )

13,15 – Test pravila igre  (sudije)

14,00 – zatvaranje seminara

14,00 – ručak

 

  1. ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije i pomoćne sudije koji nisu prisustvovali predsezonskim seminarima  (avgust 2017.)  obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida.  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

Delegati- sportski radnici i delegati – posmatrači, koji nisu prisustvovali predsezonskim seminarima,  obaviće oftamološki pregled na dan dolaska na seminar u SC FSS.

 

 

Sudije, delegati (sportski radnici) i delegati-posmatrači Srpske lige, koji nisu prisutvovali na redovnom predsezonskom seminaru u avgustu,  plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

1. SUDIJE SRPSKIH LIGA 7.000,00 din.

2. POMOĆNE SUDIJE SRPSKIH LIGA 5.500,00 din.

3. DELEGATI-POSMATRAČI I I DELEGATI – SPORTSKI RADNICI 2. 500,00 din.

 

Sudije i pomoćne sudije Super i Prve lige za žene, koje nisu prisustvovale na redovnom predsezonskom seminaru u avgustu, plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

1. SUDIJE   4.000,00 din.
2. POMOĆNE SUDIJE  3.000,00 din. 
 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 355-1034682-82 uz poziv na broj 651/06 sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.

Za sve informacije u vezi sa seminarom, možete se obratiti stručnoj službi Fudbalskog saveza Srbije, Beograd – Terazije 35, telefoni: 011/ 3233561;  011/ 3234-865 i 064/8180037.