Vesti

KURSEVI U ORGANIZACIJI CEFT-a

26.08.2019.

O B A V E Š T E NJ E

Kursevi edukacije u organizaciji   CEFT FSS  za  2019/2020 god. :

– UEFA PRO

– UEFA A Elit Yuth

– UEFA A

– UEFA Futsal

Planirani početak kurseva – septembar 2019.

Svi zainteresovani  treneri – kandidati mogu aplicirati

(prijava, CV) na mail CEFT FSS :   [email protected]  do 31.08.2019.

Opšti i posebni kriterijumi  za pohadjanje  kurseva različitih profila / nivoa edukacije, definisani su konvencijom UEFA i Pravilnikom  FSS.

Listu trenera – kandidata za navedene kurseve edukacije, definisaće komisija

stručno – strukovne organizacije fudbalskih trenera FSS, o čemu će primljeni treneri – kandidati, biti blagovremeno obavešteni.

Kursevi  edukacije – UEFA B  i

za nacionalne sertifikate za 2019/2020 :

– FSS  C

– FSS  D

– FSS  trener golmana

– FSS  futsal

biće organizovani  i  objavljeni  po planu CEFT teritorijalnih saveza

(FSB, FSV, FSRIS, FSRZS)

Prijave:

Prijava za UEFA PRO

Prijava za UEFA A Elit Yuth

Prijava za UEFA A

Prijava za UEFA Futsal