Vesti

INFORMACIJA O POLAGANJU TEORETSKOG ISPITA ZA ZVANJE SUDIJE, POMOĆNOG SUDIJE PRVE KATEGORIJE

20.10.2022.

Teoretski ispit za sticanje zvanja sudije, pomoćnog sudije Prve kategorije biće održan 28. oktobar. 2022, u SC FSS u Staroj Pazovi

Satnica teoretskog ispita za prvu kategoriju:

10,30 – dolazak sudija

11,00 – polaganje testa Pravila igre

12,00 – tema iz Pravila igre

13,00 – ručak

14,30 – polaganje usmenog dela ispita

Kandidati sudije, pomoćne sudije koji ispunjavaju uslove za polaganje teoretskog ispita u petak i utorak će dobiti putem e-maila probni test,a u sredu probni video test, u e-mail bi će obavešteni o vremenu kada će se raditi ovi testovi.

Sudijska Komisija FSS

Predsednik

Dejan Filipović, s.r

Organizacija sudija FSS

Predsednik

Dejan Delević,s.r