Grassroots

Ujedinjeni fudbal

UJEDINJENI FUDBAL (Unified Football) nastao je u Americi gde je i registrovan i patentiran kao deo projekata Specijalne olimpijade. Cilj ovog programa je spoznaja mogućnosti zajedničkog bavljenja sportom redovne populacije i populacije sa posebnim potrebama. Potvrditi da je sport najbolji primer inkluzije i naglasiti mogućnost osnivanja zajedničkih timova i naj taj način stvarati bolje uslove za razumevanje ove populacije kao i njihova što bolja socijalizacija u društvo.kroz zajedničke nastupe. Razvijati svest kod svih da su osobe sa posebnim potrebama ravnopravni članovi zajednice

Timovi u „Ujedinjenom fudbalu“ se sastvljaju na način da na terenu uvek bude prisutan jedan igrač više iz populacije sa posebnim potrebama.

Ako se igra fudbal 7 onda je na terenu četiri igrača iz populacije sa posebnim potrebama, a 3 igrača iz redovne populacije.

Ako je tim sastavljen od 11 igrača, na terenu se onda nalazi 6 fudbalera sa posebnim potrebama i 5 iz redovne populacije.

I jedni i drugi trebaju da budu približno istih godina i igra se po pravilima FIFA.

Poenta u igri je da se fudbaleri sa posebnim potrebama stave u prvi plan, što naravno ne znači da ostali učesnici ne igraju, već da im se pruži mogućnost da oni budu ti koji koji postižu golove, a da nosioci same igre budu njihovi partneri, što bez treninga i dobrog međusobnog upoznavanja nije ni malo lako.

Specijalana olimpijada Srbije je do sada učestvovala u nekoliko velikih takmičenja sa UNIFED FOOTBALL timovima, kako u konkurenciji fudbala-7 tako i i fudbala-11. Srbije je jedna od najuspešnijih zemalja u organizaciji UNIFED FOOTBALL timova i kao takva u poslednjih nekoliko godina pokazala da je zajedničko bavljenje sportom održivo. Osim sportskog značaja organizovanje ovakvih manifestacija dalo je i mogućnost da deca iz redovne populacije bolje upoznaju kako u svetu funkcioniše rad sa ovom populacijom i prenesu svoja iskustva i na taj način daju doprinos unapređenju života u lokalnoj zajednici.

Kao takvi, predstavnici Srbije predstavljaće Evropu na SP u Južnoj Afruci, 2010. godine.