Grassroots

Mini pič program

Mini Pič Projekat predstavlja sastavni deo Het trik programa pomoći UEFA. Osnovni cilj Mini Pič Projekta je popularizacija fudbala među decom i omladinom. Mini Pič se sastoji iz fudbalskog igrališta od veštačke trave četvrte generacije (popunjene kvarcom i gumenim granulatom), koji je kompletno zatvoren drvenim graničnicima (visine od 1m – 2,5m) i dva gola sa mrežama.

 

 

 

 

 

Mini pič program predstavlja osnovni program za dalji razvoj i omasovljenje fudbala u Srbiji. Kao takav, mini pič program je jedan od preduslova, pored personalne strukture bazičnog fudbala FS Srbije, za realizaciju brojnih aktivnosti koje imaju za cilj populariizaciju fudbalskog sporta na najširoj osnovi.