Četvrtak, 20.02.2014

Obaveštenje

     O B A V E Š T E NJ E

 

Škola za trenere FSS vrši anketu o broju zainteresovanih trenera za slušanje programa B+A , a za sticanje zvanja trener UEFA/FSS " A" licenca

 

Svi zainteresovani treneri koji ispunjavaju sledeće uslove :

 

- najmanje 6 godina aktivnog bavljenja fudbalom

- posedovanje Diplome Fakulteta za fizičku kulturu ili Diplome Više trenerske škole (smer fudbalski trener),

 

potrebno je da popune prijavu (skinuti je ovde) i pošalju na mejl [email protected] najkasnije do 31.04.2014.

 

Sva obaveštenja u vezi daljeg postupka biće postavljena na sajt početkom maja 2014