PROPISI

OPŠTI PRAVILNIK STRUČNE STRUKOVNE ORGANIZACIJE SUDIJA
Datum donošenja: 30.03.2012
Službeni list FSS "Fudbal", br. /2012
pdf

 

OPŠTI PRAVILNIK STRUČNE STRUKOVNE ORGANIZACIJE SUDIJA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 

I – OSNOVNE ODREDBE I NAČELA UREĐENJA ODNOSA

 

Član 1.

Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka, unapređenja, suđenja i sprovođenja stručne i opšte politike fudbalskog sporta i razvoja stručnih kadrova – sudija Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: FSS), organizuje se Strukovna organizacija fudbalskih sudija pri opštinskim, područnim, okružnim, gradskim, regionalnim i pokrajinskim savezima i FSS (u daljem tekstu: Organizacija sudija FSS).

 

Član 2.

Organizacija sudija Fudbalskog saveza Srbije je strukovna organizacija u okviru FSS čija akta ne mogu biti u suprotnosti sa Statutom i drugim aktima FSS, FIFA i UEFA.

 

Član 3.

Naziv Organizacije sudija FSS je: Strukovna organizacija  sudija Fudbalskog saveza Srbije.

Skraćeni naziv Organizacije sudija FSS je: SOS FSS. Ova Organizacija ima status OGRANKA u okviru FSS. Sedište Organizacije sudija FSS je u Beogradu Terazije 35.

 

Član 4.

Organizacija sudija FSS ima amblem koji se sastoji od amblema FSS, sa tekstom iznad amblema ispisanom na ćiriličkom pismu - Organizacija sudija.