Вести

РЕФОРМА АРБИТРАЖНОГ СУДА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

10.06.2021.

У складу са сугестијама из усаглашеног документа које су потписале све заинтересоване стране „Споразума о минималним условима за типске уговоре са професионалним фудбалерима у Европској унији и на другим територијама у надлежности УЕФА“, ФС Србије је припремио нови Правилник о раду Арбитражног суда, на који је Министарство омладине и спорта дало сагласност дана 07.06.2021. године.

У Правилнику су углавном измењене одредбе код којих је уочена могућност за још већим побољшањем рада Арбитражног суда, а део измена се односи и на начин избора арбитара, као и у дефинисању потребних квалификација за избор арбитара. Арбитражни суд је до сада изградио свој углед и стекао велики ауторитет у раду, те је у складу са тим успостављен императив одржања стручности и компетентности арбитара.

Нови састав арбитара чиниће по три судије које ће предложити Заједница клубова Супер лиге и Прве лиге Србије, као и Синдикат професионалних фудбалера Независност.

Председник Арбитражног суда ће бити изабран на заједнички предлог Заједнице клубова и Синдиката професионалних фудбалера. Рок за доставу предлога је 16.06.2021. године, а уколико наведене стране не постигну заједнички предлог, председника Арбитражног суда ће изабрати Извршни одбор ФС Србије.

На наредној седници Извршног одбора ФС Србије ће бити формирана листа арбитара који ће учествовати у решавању спорова који буду изнети пред Арбитражни суд.

У досадашњем раду кроз Арбитражни суд прошло више од 700 предмета, али оно што је важно истаћи, јесте да се број предмета из године у годину смањује. То довољно говори о квалитету рада самог арбитражног суда и арбитражној пракси која је успостављена. У последњих пар година, просечан број предмета на годишњем нивоу је око 55, што је далеко мање у односу на период пре тога, када је било преко 150 предмета у раду на годишњем нивоу.

Статистички гледано, Арбитражни суд ФС Србије је доносио одлуке, у предметима у којима је одлучивао, у просеку за три месеца, што је изузетно важно навести из разлога што је брзина одлучивања од великог значаја за сваки суд. Једна од измена Правилника се односи и на хитност поступања у предметима у којима се тражи раскид уговора, што значи да ће се такви предмети решавати још брже. Брзина у раду је свакако испраћена и садржајним одлукама које указују да је Арбитражни суд свој ауторитет и кредибилитет изградио кроз велики рад и труд.

Сигурни смо да ће Арбитражни суд и у наредном периоду задржати, али и побољшати свој квалитет рада, као и да ће стручност и компетенција изабраних арбитара оправдати углед и поверење које ужива Арбитражни суд Фудбалског савеза Србије.