Архива

Одржан наставак седнице Комисије за жалбе (другостепеног тела) у поступку лиценцирања клубова

26.05.2017.

 

Дана 26.05.2017. године, Комисија за жалбе у поступку лиценцирања клубова Фудбалског савеза Србије, односно другостепено тело у поступку лиценцирања, одржало је наставак седнице од 25.05.2017. године. Због обимности докумената и доказа који су достављени у жалбама клубова, као и због консултација са надлежним органима УЕФА, Комисија је морала да седницу одржи у два дана. Разматрана су документа и докази везани за све критеријуме: спортске, инфраструктурне, персонално-административне, правне као и финансијске. Документација је разматрана на основу извештаја експерата за сваки од напред поменутих критеријума. Комисија је једногласно одлучила да се, на основу доказа о испуњеност критеријума, издају лиценце за такмичења у организацији УЕФА, ФК Војводина, ФК Младост и ФК Раднички, односно клубовима који су у потпуности испунили свих пет критеријума у жалбеном поступку.
Комисија за жалбе у поступку лиценцирања клубова Фудбалског савеза Србије, односно другостепено тело у поступку лиценцирања се овом приликом захваљује клубовима као и целокупној администрацији за лиценцирање на спроведеном поступку везаном за издавање лиценци за такмичења у организацији УЕФА. Комисија жели да истакне чињеницу да је у поступку учесвовало укупно једанаест клубова, а да је издато девет лиценци, што представља најбољи резултат од када се спроводи поступак лиценцирања. Ове лиценце су такође и неопходан услов за наступ клубова у наредној такмичарској сезони у Супер лиги.
На крају, у току овогодишњег поступка лиценцирања за такмичења у организацији УЕФА примећена је једна активност појединих клубова која се није испољавала у претходним годинама. Наиме, одређени број клубова се, супротно спортском фер плеју, обраћао администрацији за лиценцирање, као и јавности, одређеним проценама да ли остали клубови, учесници у поступку, испуњавају критеријуме или не, са намером да на крају такмичарске сезоне доведу у питање регуларност такмичења и остварене резултате на терену. То свакако може да угрози сам поступак лиценцирања, јер као што је познато, сви подаци који се налазе у досијеима клубова представљају пословну тајну, и о тим подацима је упозната само администрација за лиценцирање. Комисија се приликом одлучивања о одобравању лиценци придржавала искључиво захтева Правилника о лиценцирању за такмичења у организацији УЕФА.
Администрација за лиценцирање, односно Менаџер лиценцирања, ће у предвиђеном року, односно до 31.05.2017. године, обавестити надлежни сектор у оквиру УЕФА, који клубови са територије ФС Србије су добили лиценце за учествовање у такмичењима у организацији УЕФА.
Поступак пријема у клупска такмичења УЕФА потпада под искључиву надлежност органа УЕФА, који доносе коначну одлуку о пријему клуба у такмичење УЕФА.