Вести

ЈАВНИ ПОЗИВ | ПРОИЗВОЂАЧИМА И ДИСТРИБУТЕРИМА СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ

25.03.2024.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ, Теразије 35/1, 11000 Београд, као Национални грански фудбалски савез, упућује

Ј А В Н И П О З И В

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА И ДИСТРИБУТЕРИМА СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ ДА КОНТАКТИРАЈУ И НА ТАЈ НАЧИН ОСТВАРЕ КОМУНИКАЦИЈУ РАДИ УСПОСТАВЉАЊА ПОСЛОВНЕ САРАДЊЕ ЗА СПОНЗОРСТВО – ТЕХНИЧКО ПАРТНЕРСТВО У ОБЛАСТИ ОПРЕМАЊА СПОРТСКОМ ОПРЕМОМ СВИХ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СЕЛЕКЦИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.

СВОЈЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА САРАДЊУ СА ФУДБАЛСКИМ САВЕЗОМ СРБИЈЕ У ОВОЈ ОБЛАСТИ ЗАНТЕРЕСОВАНИ МОГУ ОСТВАРИТИ ПРЕКО СЛЕДЕЋИХ МЕЈЛ АДРЕСА: [email protected] i [email protected] .