Sreda, 24.07.2013

Inicijative Fudbalskog saveza Srbije

Predlozi za sistemske promeme u funkcionisanju fudbalskog sporta u Srbiji

FSSUčestvujući na današnjem nastavku razgovora na Okruglom stolu, čiji je organizator Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, oko teme "Srpski klupski sport-smernice razvoja, modeli finansiranja i perspektive", generalni sekretar FSS Zoran Laković prezentirao je materijal Inicijative za sistemske promene u funkcionisanju fudbalskog sporta u Srbiji. Fudbalski savez Srbije smatra da predložena rešenja, ukoliko se ugrade u zakonsku regulativu Republike Srbije, prvenstveno u važeći Zakon o sportu, mogu pomoći u stvaranju povoljnijeg ambijenta za funkcionisanje srpskog sporta, odnosno u našem slučaju fudbala. U svakom slučaju,  inicijative našeg saveza treba da budu razmatrane kroz predstojeću javnu raspravu oko izmena i dopuna Zakona o sportu, kada će  svi relevantni faktori u srpskom sportu imati mogućnost da izjasne po ovim pitanjima.

Inicijative FS Srbije odnose se na sledeća pitanja:

1. Omogućiti transformaciju fudbalskih klubova u privredna društva

2. Definisati kompletnu poresku politiku u oblasti sporta

3. Utvrditi vlasničku strukturu i imovinska prava fudbalskih klubova, kao i upravljanje istim

4. Ukinuti vlasništva trećih lica (menadžera i menadžerskih agencija) nad budućim ekonomskim pravima igrača prilikom njihovih transfera

 

 

U prilogu dajemo  integralni tekst Inicijative Fudbalskog saveza Srbije, koji je upućen Ministarstvu omladine i sporta.